Share

——————————— ——————————————-
GLSL-Optimizator / Lit licență
—————————-

GLSL-Optimizator
https://github.com/aras-p/glsl-optimizer

GLSL-optimizator licență
https://github.com/aras-p/glsl-optimizer //blob/master/licensă.txt

GLSL-Optimizer glsl_optimizer.h Referință
https://github.com/aras-p/glsl-optimizer //glob/master/src/glsl/glsl_optimizer.h

GLSL Optimizator este licențiat în funcție de termenii de Licența MIT:

Drepturi de autor (c) 1999-2007 Brian Paul Toate drepturile rezervate.
Copyright (c) 2010-2013 Tehnologii de unitate Toate drepturile rezervate.
Copyright (c) 2013 Intel Corporation
Copyright (c) 2010-2013 VMWARE, INC.

> Permisiunea este acordată gratuit, oricărei persoane care obțin accesul acestui software și a fișierelor de documentare asociate („software”), pentru a face față software-ului fără restricții, inclusiv fără limitare drepturile de utilizare, copiere, modificare, îmbinare, Publicați, distribuiți, distribuiți, sublicența și / sau vânzarea de copii ale software-ului și pentru a permite persoanelor căruia iSoftware este furnizată astfel, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de drepturi de autor de mai sus și această notificare de permisiune trebuie să să fie inclusă toate copiile sau porțiunile substanțiale ale software-ului.

Software-ul este furnizat „așa cum este”, fără garanție de orice fel, expresor implicit, inclusiv, dar fără a se limita la garanțiile de vandabilitate, fitness pentru un anumit Scopul și neinfruntarea. În nici un caz, Paul trebuie să fie răspunzător pentru orice pretenție, daune sau altă răspundere, fie că este vorba de acțiunea INO a contract, delictuală sau altfel, care rezultă din, din sau de inconectare a software-ului sau a altor relații din software.

——————————————— ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– ————————————————————————— ————–

gugenerator.cpp
—————–
Gugenerator.cpp
Nici o adresă URL pentru GUIGIDERAR.CPP

Copyright (C) 1990- 1993, 1996 Open Software Foundation, Inc.Copyright (C) 1989 de Hewlett-Packard Company, Palo Alto, CA. & Digital Equipment Corporation, Maynard, Mass.Toate oricine recunoaște că acest fișier este furnizat „, fără nici o garanție expresă sau implicită: permisiunea de a utiliza, copia, modifica și distribui Acest dosar în orice scop este în orice scop, fără taxă, cu condiția ca notificările privind drepturile de autor de mai sus să apară în toate copiile codului sursă și că nici unul dintre numele Fundației Software Open, Inc., Hewlett-PackardCompany sau Corporația Digital Equipment Corporation în publicitate Publicitatea referitoare la distribuirea software-ului fără permisiunea prealabilă scrisă. Nici Open SoftwareFoundation, Inc., compania Hewlett-Packard, nici echipamentul digitalCorporator nu face nicio reprezentare cu privire la adecvarea acestuia pentru orice scop.

———————- ————————————————————————— ——————————————— ——————————————-

Harfbuzz
——–
Harfbuzz
https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz/

harfbuzz github
https://github.com/behdad/harfbuzz

Copyright 2010-2012 Google, Inc (naționalitățile)
Copyright 2009 Keith Stribley
Copyright 2009-2011 Martin Hosken și SIL International
Copyright 2007 Chris Wilson
Copyright 2006 Behdad Esfahbod
Copyright 2005 David Turner
Copyright 2004, 2007,2008,2009,2010 Red Hat, Inc.

Copyright 1998-2004 David Turner și Werner Lemberg

Permisiunea este acordată, cu atenție Acordul scris și fără taxe fără drepturi, să utilizeze, să copieze, să modifice și să distribuie acest lucru și documentația acesteia în orice scop, cu condiția ca notificarea privind drepturile de autor Theabove și următoarele două paragrafe să apară copii ale acestui software.

În niciun caz, titularul dreptului de autor nu va fi răspunzător față de niciun fel de partid, indirect, special, incidental sau consecutiv de luare în afara utilizării acestui software și a documentației sale, chiar dacă titularul drepturilor de autor a fost informat despre posibilitatea de a fi așadar.

Titularul drepturilor de autor declină în mod specific orice garanție, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile implicite de vandabilitate și scopuri pentru un anumit scop. Software-ul furnizat de mai jos este baza „ca este”, iar titularul drepturilor de autor nu are obligație Toprovide Întreținere, suport, actualizări, îmbunătățiri sau modificări.

harfbuzz subcomponent:
====== ================
UCDN / ISC License

——————
Unicode Baza de date și Normalizare
https://github.com/grigorig/ucdn
https://github.com/behdad/ucdn

Drepturi de autor (c) 2012 Grigori Goronzy Greg @ Kinoho.NET

Permisiunea de utilizare, copiere, modificare și / sau distribuirea acestui software pentru orice scop cu sau fără taxă se acordă, cu condiția ca notificarea privind drepturile de autor și această notificare de autorizare să apară în toate copiile. /p>

Software-ul este furnizat „așa cum este”, iar autorul declină toate garanțiile cu privire la acest software, inclusiv toate garanțiile implicite de vandabilitate și fitness. În niciun caz, autorul nu va fi răspunzător pentru niciun fel de despăgubiri speciale, directe, indirecte sau consecvente În legătură cu utilizarea sau performanța acestui software.

—————————— ——————————————– ————————————————————————— —————————–

licență ICU4C / ICU
—— ————- icu

Despre ICU4C
http://icu-project.org/apiref/icu4c/

Textul licenței ICU
http://source.icu-project.org/repos/icu/icu/trunk/license.html

Copyright (C)
Toate drepturile rezervate.

Permisiunea este acordată gratuit, oricărei persoane care obțin o copie a acestui software și fișiere de documentație asociate („software”), pentru a face față software-ului fără restricție, inclusiv ng fără limitare a drepturilor, copierea, modificarea, îmbinarea, publicarea, distribuirea și / sau vânzarea de copii ale TheSoftware și pentru a permite persoanelor cărora software-ul este mobilat pentru a face acest lucru, cu condiția ca notificarea (comunicațiile) de drepturi de mai sus și acest lucru Obligația de autorizare apare în toate copiile software-ului și că anunțul (anunțurile) de mai sus de mai sus și nota de permisiune apar în documentația justificativă.

Software-ul este furnizat „așa cum este”, fără garanție de orice fel, Express orimplied , Inclusiv, dar fără a se limita la garanțiile de vandabilitate, fitness pentru un anumit scop și neinfinanțare a drepturilor terților. Evenimentul INNO va fi titularilor de drepturi de autor sau titularii în această notă, cred că pentru orice afirmație sau orice daune individuale indirecte sau consecvente sau oricine rezultă din pierderea utilizării, a datelor sau a profiturilor, fie în accesibilitatea contractului, neglijența sau alte acțiuni dureros, Rezultând sau neconectarea cu utilizarea sau performanța acestui software.

Cu excepția celor cuprinse în această notificare, numele unui deținător de drepturi de autor nu se confruntă în publicitate sau în alt mod pentru a promova vânzarea, utilizarea sau alte relații Inthis Software fără autorizația scrisă prealabilă a titularului drepturilor de autor.

—————————— ——————————————– ————————————————————————— ——————————

Libogg / Noua licență BSD
—– ——————— IGGH.GH.ORG – OGG
IV id = ”
http://www.xiph.org/downloads/

Libogg GitHub Reference
https://github.com/cocos2d/cocos2d-x-3rd-party-libs-bin/tree/v3/win10-specific/OggDecoder

Drepturi de autor (C) 1994-2010, XIPH.ORG Fundația

Redistribuirea și utilizarea în formularele sursă și binare, cu sau fărădicatie, sunt permise cu condiția ca următoarele condiții să se întâlnească:
– Redistribuții din codul sursă trebuie să păstreze drepturile de autor de mai sus, această listă de condiții și următoarea renunțări.
– Redistribuirea în formă binară trebuie să reproducă drepturile de autor de mai sus, această listă de condiții și următoarea renunțare la disclaimer în tendocumentație și / sau alte materiale furnizate cu distribuția.
– nici numele Fundației Xiph.org, nici numele incontributorilor săi nu pot fi utilizați pentru a aproba sau promova produsele derivate din acest software fără permisiune scrisă prealabilă.

Acest software este furnizat de deținătorii drepturilor de autor Și contribuabili „și orice garanții exprimate sau implicite, inclusiv, dar a fost informat, garanțiile implicite de vandabilitate și fora de fitness, scopul particular sunt considerate. În niciun caz nu trebuie să fie răspunzători pentru niciun fel de daune directe, indirecte, accidentale, speciale, exemplare sau consecvente (inclusiv, dar a fost informat, achiziționarea de bunuri sau servicii substitutive; pierderea de utilizare, date sau profituri; sau întreruperea afacerilor ) Cu toate acestea, cauzate și de orice răspundere, fie în contract, răspundere strictă sau delict (inclusiv neglijență sau altfel) care apar în orice mod de a ieși din utilizarea acestui software, chiar dacă este sfătuită de posibilitatea unor daune.

———————————————– ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– ————————————————————————— —————

libTremor / nou licență BSD
——————– ——-
Libtremor
https://github.com/jhotovy/libtremor

Copiere
https://github.com/jhotovy/libtremor / Blob / Master / Copiere

Drepturi de autor (C) 2002, XIPH.ORG Fundația

Redistribuirea și utilizarea în formularele sursă și binare, cu sau fără lămpi, sunt permise cu condiția ca următoarele condiții să îndeplinească:

– Redistribuirea codului sursă trebuie să păstreze drepturile de autor de mai sus, acest lucru Lista condițiilor și următoarea renunțare la disclaimer.

– Redistribuțiile în formă binară trebuie să reproducă drepturile de autor de mai sus, această listă de condiții și următoarea renunțare la disclaimie și / sau alte materiale prevăzute cu distribuția.

– nici numele Fundației Xiph.org, nici numele incontributorilor săi nu pot fi utilizați pentru a aproba sau promova produsele derivate din acest software fără permisiune scrisă prealabilă.

Acest software este furnizat de deținătorii drepturilor de autor Și contribuabili „și orice garanții exprimate sau implicite, inclusiv, dar a fost informat, garanțiile implicite de vandabilitate și fora de fitness, scopul particular sunt considerate. În niciun caz nu trebuie să fie răspunzători pentru niciun fel de daune directe, indirecte, accidentale, speciale, exemplare sau consecvente (inclusiv, dar a fost informat, achiziționarea de bunuri sau servicii substitutive; pierderea de utilizare, date sau profituri; sau întreruperea afacerilor ) Cu toate acestea, cauzate și de orice răspundere, fie în contract, răspundere strictă sau delict (inclusiv neglijență sau altfel) care apar în orice mod de a ieși din utilizarea acestui software, chiar dacă este sfătuită de posibilitatea unor daune.

———————————————– ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– ————————————————————————— —————-

Libpng subcomponent:
===================
cexcept.h
———
Cexcept.h

Adam M. Costello
http://www.nicemice.net/amc/

libpng
http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html

Drepturi de autor (c) 2000-2008 Adam M. Costello și Cosmin Truta.

Acest software poate fi MODI Numai dacă informațiile despre autor și versiune sunt actualizate cu exactitate și pot fi redistribuite numai dacă sunt însoțite de această notificare nealterată. Sub rezerva restricțiilor, permisiunea este acordată oricui să facă orice cu acest software. Titularii drepturilor de autor nu au garanții cu privire la acest software și nu sunt responsabili pentru niciun prejudiciu care rezultă din utilizarea sa.

Gregbook (libpng)
————– —
Libpng
http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html

Drepturi de autor (c) 1998-2008 GREG ROELOFS. Toate drepturile rezervate.

Acest software este furnizat „așa cum este”, fără garanție de orice fel, expres sau implicit. În niciun caz, autorul sau contribuabilii să fie trași la răspundere pentru niciun fel de daune care apar în orice mod de utilizarea acestui software.

Permisiunea este acordată oricui să utilizeze acest software pentru orice scop, inclusiv aplicații comerciale și Pentru al modifica și a redistribui liber, sub rezerva următoarelor restricții:

1. Redistribuirea codului sursă trebuie să păstreze notificarea privind drepturile de autor, să renunțe la renunțarea și această listă de condiții.
2. Redistribuirea în formă binară trebuie să reproducă nota de drepturi de autor de mai sus, renunțarea la renunțare și această listă de condiții în documentația și / sau alte materiale furnizate împreună cu distribuția.
3. Toate materialele publicitare care menționează caracteristicile sau utilizarea acestui software trebuie să afișeze următoarea confirmare:

Acest produs include software dezvoltat de Greg Roelofs și contribuabili pentru carte, „PNG: Ghidul definitiv”, publicat de O’Reilly și asociați.

————————————– ———————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————— ———————–

Melax-Sandbox / MIT Licența
————– —————-

/ P>

Se acordă, gratuit, oricărei persoane care obțin o copie a acestui software și a fișierelor de documentare asociate („software”), pentru a face față software-ului fără restricții, inclusiv fără limitare, copie, copie, modificarea, îmbinarea, publicarea, distribuirea, sublicența și / sau vânzările de software și pentru a permite persoanelor cărora software-ul este mobilat să facă acest lucru, sub rezerva Următoarele condiții:

Notificarea de drepturi de autor de mai sus și această notificare de permisiune trebuie să fie incluse în allcopies sau porțiuni substanțiale ale software-ului.

Software-ul este furnizat „așa cum este”, fără garanție de Orice fel, exprimat, inclusiv, dar nu se limitează la garanțiile de vandabilitate, fitness pentru un anumit scop și neinfractare. În niciun caz, Theauthors sau deținătorii de drepturi de autor nu vor fi răspunzători de nicio pretenție, daune sau de altă natură, fie într-o acțiune de contract, delictuală sau altfel, care rezultă din, din sau în legătură cu software-ul sau utilizarea sau alte relații din TheSoftware.

—————————————– ———————————————- ————————————————————————— ——————-

NVIDIA FXAA
———
Src – Nvidia Fxaa de Timothy Lottes
http://docs.nvidia.com/gameworks/content/gameworkslibrary/graphicssamples/d3d_samples/fxaa311sample.htm

Copyright (c) 2010, 2011 Nvidia Corporation. Toate drepturile rezervate.

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, acest software este furnizat * AS * și NVIDIA și furnizorii săi declină toate garanțiile, fie expresor implicit, inclusiv, dar fără a se limita la, garanții implicite Mai degrabă și fitness pentru un anumit scop. În niciun caz, furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru niciun fel de daune speciale, incidentale, indirecte, orcinate (inclusiv, fără limitare, daunele de profituri de afaceri, întreruperea afacerii, pierderea informațiilor de afaceri sau orice altă pierdere pecuniară) care rezultă din Utilizarea sau incapacitatea de a utiliza software-ul, chiar dacă NVIDIA a fost sfătuită de posibilitatea de astfel de astfel de tipuri.

PhysX subcomponente:
================= ===
Licența HACD / MIT
——————-
hacd
https://code.google.com/p/hacd/

github: Casallas / Hacd
https://github.com/casallas/hacd

Copyright (C) 2011 de John W. Ratcliff [email protected]

Permisiunea este acordată gratuit, oricărei persoane care obțin o copie a acestui software și a fișierelor de documentare asociate („software”), pentru a face față software-ului fără restricții, inclusiv fără limitare a drepturilor de utilizare , copiați, modificați, îmbinarea, publicarea, distribuirea, sublicența și / sau vânzarea de copii ale Software-ul și pentru a permite persoanelor căruia i se furnizează software-ul pentru a face acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea de drepturi de autor de mai sus și această notificare de permisiune trebuie incluse în toate copiile sau porțiunile substanțiale ale software-ului .

Software-ul este furnizat „așa cum este”, fără garanție de orice fel, exprimat sau implicit, inclusiv, dar fără a se limita la garanțiile de vandabilitate, fitness pentru un anumit scop și neinfrânare. În nici un caz, autorii sau deținătorii de drepturi de autor să fie răspunzători pentru nicio pretenție, daune sau altă răspundere, fie într-o acțiune de contract, delictuală sau altfel, care rezultă din, din sau în legătură cu software-ul sau utilizarea sau alte relații din Software.

Stanhull / New BSD License
————————–
Drepturi de autor (c) 2004 Open Dynamics-cadru Group
www.physicstools.org
Toate drepturile rezervate

Redistribuirea și utilizarea în forme sursă și binare, cu sau fără modificări, sunt permise cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții :

Redistribuirea codului sursă trebuie să păstreze notificarea de drepturi de autor de mai sus, această listă de condiții și următoarea disclaimer.

Redistribuirea în formă binară trebuie să reproducă nota de autor de mai sus, această listă de condiții și următoarea renunțare în documentație și / sau în alte materiale prevăzute cu distribuția.

Nici numele grupului-cadru dinamic deschis, nici numele acesteia contribuții pot fi utilizate pentru a aproba sau promova produsele derivate din acest software fără permisiunea scrisă prealabilă prealabilă.

Acest software este furnizat de deținătorii de drepturi de autor și de contribuabilii „și de orice garanție expresă sau implicită, inclusiv Dar nu se limitează la, garanțiile implicite de vandabilitate și fitness pentru un anumit scop sunt considerate. În niciun caz, Intel sau contribuabilii nu vor fi răspunzători pentru daune directe, indirecte, accidentale, speciale, exemplare sau consecvente (inclusiv, dar fără a se limita la, achiziționarea de bunuri sau servicii substitutive; pierderea de utilizare, date sau profituri; sau Întreruperea în afaceri) Cu toate acestea, cauzată și pe orice teorie a răspunderii, fie în contract, cu răspundere strictă sau delictuală (inclusiv neglijența sau altfel) care apar în orice mod de a fi utilizate din utilizarea acestui software, chiar dacă este recomandată de posibilitatea unor astfel de daune.

—————————————– ———————————————- ————————————————————————— ——————-

Distrugerea atmosferică precompusă
—————– —————– Schimbarea atmosferică precompusă
http://www-evasion.imag.fr/Membres/Eric.Bruneton/

Permisiunea este acordată oricui Utilizați acest software pentru orice scop, inclusiv aplicații, și pentru al modifica și redistribui liber, subiectul Follo Restricții de aripă:

1. Redistribuirea codului sursă trebuie să păstreze nota de autor de mai sus, această listă de condiții și următoarea renunțare la renunțare.
2. Redistribuirea în formă binară trebuie să reproducă anunțul de drepturi de autor de mai sus, această listă de condiții și următoarea renunțare la disclaimer în tendocumentație și / sau alte materiale prevăzute cu distribuția.
3.Nici numele deținătorilor de drepturi de autor, nici numele incontributorilor săi nu pot fi utilizați pentru a susține sau promova produsele derivate de la acest software fără permisiune scrisă specifică.

—————– ————————————————————————— ———————————————- ———————————————–

licență de stil SSS / BSD separabil ——————————-
SSS de la curent cu http://www.iryoku.com/separable-sss/

Copyright (c) 2012 Jorge Jimenez ([email protected])
Copyright (c) 2012 Diego Gutierrez ( [email protected])
Toate drepturile rezervate.

Redistribuirea și utilizarea în forme sursă și binare, cu sau fără prea, sunt permise, cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

1. Redistribuirea codului sursă trebuie să păstreze nota de autor de mai sus, această listă de condiții și următoarea renunțare la renunțare.
2. Redistribuțiile în formă binară trebuie să reproducă următoarele documentații și / sau alte materiale prevăzute cu Thisistribution:

„utilizează SSS separabil. Copyright (C) 2012 de Jorge Jimenez și Diegogutierrez”

Acest software este furnizat de deținătorii de drepturi de autor și de către contribuabili „ASIS” și de orice garanție expresă sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile implicite de vandabilitate și fitness pentru o anumită măsură sunt considerate. În niciun caz, titularii de drepturi de autor sau contribuabil la niciun fel de daune directe, indirecte, incidentale, speciale, exemplare sau sociale (inclusiv, dar fără a se limita la, achiziționarea de bunuri sau servicii; pierderea utilizării, a datelor sau a profiturilor; sau întreținerea afacerilor) Cauzate și pe orice teorie a răspunderii, indiferent dacă este vorba de o răspundere strictă sau delictuală (inclusiv neglijență sau altfel) în orice mod în afara utilizării acestui software, chiar dacă este recomandată deficienței unor astfel de daune.

Viziunile și concluziile conținute în software-ul și documentația autorii autorii și nu ar trebui interpretate ca reprezentând oficialii, fie exprimați, fie implicați, ai deținătorilor de drepturi de autor.

—————- ————————————————————————— ————————————————– ————————————————————————— —

Shaderfastlibs / MIT Licența
—————————— MichalRobot / Shaderfastlibs
https://github.com/michaldrobot/ShaderFastLibs

//mmaster/licence.txt

Drepturi de autor (c) 2014 Michal Drobot

Permisiunea este acordată gratuit, oricărei persoane care obțin o copie a acestui software și fișierele de documentare asociate („software”), pentru a face față software-ului fără restricții, inclusiv fără restricții, inclusiv Limitarea utilizării, copiați, modificarea, îmbinarea, publicarea, publicarea, publicarea, publicarea, publicarea, și / sau vânzările de software și pentru a permite persoanelor cărora software-ul este mobilat să facă acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Notificarea privind drepturile de autor de mai sus și această notificare de autorizare trebuie să fie incluse copiile sau porțiuni substanțiale ale software-ului.

Software-ul este furnizat „așa cum este”, fără garanție de orice fel, exprima orimplied, inclusiv, dar nu limitată La garanțiile de vandabilitate, fitness pentru un anumit scop și neinfractare. În niciun caz, Theauthors sau deținătorii de drepturi de autor să fie răspunzători pentru nicio pretenție, daune sau de altă natură, fie într-o acțiune de contract, delictuală sau altfel, care rezultă din, din sau în legătură cu software-ul sau utilizarea sau alte relații în software-ul.

—————————————– ———————————————- ————————————————————————— ——————-

Sistemul de codificare a culorii Academiei (Aces) / Termeni de licență pentru Color Academie
Componente de sistem de codificare – ————————– Sistemul de codificare a culorii Academiei
http://www.oscars.org/science-technology/sci-tech-projects/aces

Academie Color Codificare System Development Resurse
https://github.com/ampas/aces-dev/tree/v1.0

Termeni de licență pentru Componentele sistemului de colectare a culorilor Academiei
https://github.com/ampas/aces-dev/blob/v1.0/LICENSE.md

Aces: Sistemul de codificare a culorii Academiei
https://github.com/ampas/aces-dev/tree/v1.0

Termeni de licență pentru componentele sistemului de codificare a culorii Academiei

ACA Sistemul de codificare a culorii de culori (ACES) sunt furnizate de către teacademică în următorii termeni și condiții: un drept global, fără drepturi, fără exclusiv, de copiere, modificare, creare derivați și utilizare, în formularele andbinare sursă, este deci Acordat, sub rezerva acceptării acestei licențe.

Copyright (c) 2014 Academia de Arte și Științe Pictures (AMPAS).
Porțiuni au contribuit de alții așa cum este indicat. Toate drepturile rezervate.

Performanța oricăruia dintre actele menționate mai sus indică acceptarea ca fiind limită în următorii termeni și condiții:

* Copii ale codului sursă, integral sau parțial, trebuie să păstreze drepturile de autor de mai sus, Această listă de condiții și renunțarea la garanție.
* Folosirea în formă binară trebuie să păstreze notificarea de drepturi de autor, această listă și de renunțarea la garanție în documentație și / sau alteateriale furnizate cu distribuția.
* Nimic În această licență se consideră că acordă drepturi la mărci comerciale, drepturi de autor, brevete, secrete comerciale sau orice altă proprietate intelectuală a.mpas sau orice contribuabili, cu excepția situațiilor în mod expres în acest document.
* Nici numele „a.m.p.a.s. Nici numele altor contribuabili la acestea pot fi utilizate pentru a aproba sau promova produsele derivate de produse sau bazate pe software-ul de la acest program fără permisiunea scrisă prealabilă a A.M.P.A.S. sau decontributorii, după caz.

Această licență se interpretează în conformitate cu legislația statului din California, iar orice litigii legate de acestea fac obiectul jurisdicției The Courts în acesta.

Disclaimer de garanție: Acest software este furnizat de AMPAS Și contribuabili „ca este” și orice garanție expresă sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile implicite de vandabilitate, fitness pentru un anumit scop, încălcarea Andnon sunt considerate. În niciun caz, AMPAS, sau nicontributorii sau distribuitorii să fie răspunzători pentru niciun fel de daune directe, indirecte, accidentale, speciale, exemplare, resortive sau consecvente (inclusiv, nu se limitează la achiziționarea de bunuri sau servicii de substituție; pierderea de utilizare, datele, Sau profiturile; sau întreruperea afacerilor), cu toate acestea, cauzate și asupra oricărei teoria răspunderii, fie în contract, cu răspundere strictă sau delictuală (inclusiv, inclusiv sau altfel) care apar în orice fel din utilizarea acestui software, chiar dacă este recomandată de posibilitatea unor astfel de daune .

Fără a limita Generalitatea celor de mai sus, Academia specifică, deloc, orice declarație sau garanții legate de brevet sau alte drepturi de proprietate intelectuală în sistemul de codificare a culorii Academiei, oraplicările acestora, deținute de alte părți decât Ampas, fie că este vorba de AMPS Nedivulgat.

————————————— ———————————————— —————————————– ——————————

zlib subcomponente:
======= ============
Deflațiformați formatul de date comprimate
——————————- —————— Deflare a formatului de date comprimate Specificația http://www.ietf.org/rfc/rfc1951.txt

drepturi de autor (C ) Permisiunea este acordată pentru copierea și distribuirea acestui document pentru orice scop și fără taxă, inclusiv traducerile în alte limbi și încorporarea în compilații, cu condiția să se păstreze notificarea privind drepturile de autor și această notificare, și că orice modificări sau ștergeri de fond din original sunt marcate în mod clar.

un pointer la cea mai recentă versiune a acestei și a documentației conexe în format HTML poate fi găsită la adresa URL FTP://ftp.uu.net /Graphics/png/documents/zlib/zdoc-index.html.

Zlib Formatul de date comprimat Specificația
——————– ———————-
Formatul de date comprimate Zlib Specificații
http://www.ietf.org/rfc/rfc1950.txt

Copyright. (c) se acordă permisiunea de copiere și distribuire a acestui document pentru orice scop și fără taxă, inclusiv traducerile în alte limbi și încorporarea în compilații, cu condiția ca notificarea privind drepturile de autor și această notificare să fie conservate și că orice modificări sau ștergeri de fond din original sunt marcate în mod clar.

un pointer la cea mai recentă versiune și documentație conexă în format HTML poate fi găsită la adresa URL FTP://ftp.uu.net/graphics/png/documents/zlib/zdoc-index.html .

——————————————- ———————————

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *