Probleme sociale și etice ale Digitizării

iv id = „3A61E631E6”

Sobre La Tecnología, Blockchain Y Las Nbic en General, En Sus Aspec Tos Éticos, ESTE Artículo de la Revista Etica și Tehnologia Informației Iunie 2018, Volumul 20, Ediția 2, PP 127-142

În această lucrare Discutați problemele sociale și etice care apar ca urmare a digitizării bazate pe șase tehnologii dominante: Internet de lucruri, robotică, biometrie, tehnologie persuasivă, virtual & realitate augmentată și platforme digitale. Subliniem numeroasele evoluții ale societății digitizante care par a fi în contradicție cu șase teme recurente care dezvăluie din analiza literaturii științifice privind tehnologiile dominante: confidențialitatea, autonomia, securitatea, demnitatea umană, justiția și echilibrul puterii. Acest studiu arată că noul val de digitizare pune presiuni asupra acestor valori publice. Pentru a modela eficient societatea digitală într-un mod responsabil din punct de vedere social și etic, părțile interesate trebuie să aibă o înțelegere clară a ceea ce ar putea fi astfel de probleme. Supravegherea a fost dezvoltată cel mai mult în domeniile confidențialității și protecției datelor. Pentru alte aspecte etice privind digitalizarea, cum ar fi discriminarea, autonomia, demnitatea umană și echilibrul inegal al puterii, supravegherea nu este la fel de bine organizată.

en este este un documento, analizamos los problemas sociale y éticos que Surgen Como rezultado de La Digitalización Badada en Seis Tecnologías Dominantes: Internet de Las Cosas, Robótica, Biométrica, Tecnología Convinsiva, RealIDAD Virtual Y Amenitada, Y Plataformas Digitales. DESTACAMOS LOSIDAD DESARROLLOSE EN LA SOCIEDAD DE DIGIDIZACIÓN QUERADA DIGITALIZACIÓN CU SEIS TEMAS Recurrente Que Revelan Nuestro Análisis de la Literatura Científica Sobre Las Tecnologías Dominante: Privaidad, Autonomía, Seguridad, Dignidad Humana, Justicia Y Equilibrio de Poder. Este estudio mustera ol la nueva ola digitalización está ejeriendo presón sobre estos valores públicos. CON EL FIN DE DAR FORMA EFICAZ A LA Sociedad Digital de UNA MANERA Social y éticamente Responsabil, Las Parts Interesadas Debenen Tener UNA Compresión Clara de Cuáles Podrían Ser Estos Probleme. La SuperSión se Ha Desarrollado Más en Las Áreas de Pugacidad Y Proteción de Datos. Para Otrages Éticas Relacionadas con La Digitalización, Como La Discriminación, La Autonomía, La Dignidad Humana Y El Equilibrio Desigual de Poder, La SuperSión No Está Tan Organizada.

DIV ID = „182F4DC23D”

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *