TSPACE (Galego)

Resumen (Resumo): Fondo. Dado factores de risco social e económico e os impactos negativos sobre a saúde pública de cuestións como as enfermidades tempranas embarazadas e sexualmente transmitidas (STD) entre as persoas xuvenís, é necesario identificar as prácticas e actitudes dos adolescentes sobre estes problemas, a fin de deseñar a comunicación e estratexias de información para estilo de vida saudable. Obxectivos. Identificar coñecementos, actitudes e comportamentos de adolescentes sobre a planificación familiar, as enfermidades de transmisión sexual (STD) / VIH-SIDA e medios de comunicación de comunicación entre os estudantes, entre 12 e 18 anos de idade, a cidade de Palmira (área urbana), Valle del Cauca, Colombia. Materiais e métodos. A investigación cualitativa, en forma de grupos de enfoque e entrevistas, e investigación cuantitativa utilizando unha enquisa, foron realizadas. No estudo de prevalencia, seleccionáronse 232 femias e machos de 30 escolas urbanas. O compoñente cualitativo abarcou 74 persoas, incluíndo machos e estudantes de femias e pais. Resultados. O coñecemento (81,89%) e o uso de planificación familiar (75% na primeira relación sexual e 72,7% relacións sexuais) do preservativo foron máis evidenciadas. Hai lagoas sobre o coñecemento sobre as formas de transmisión e prevención de SIDA de VIH. Non obstante, é sinalada a prevalencia de baixo uso como un método de planificación familiar tanto como na primeira relación sexual. Os pais teñen desacordo sobre a aprobación das relacións sexuais na mocidade e, en consecuencia, o uso de métodos de planificación familiar. Noutras palabras, hai consenso para aceptar que os machos adolescentes “Teña coidado co embarazo, que implica a lexitimidade tácita da actividade sexual neste grupo, pero para as femias, exhibe unha postura negativa fronte á vida sexual e, polo tanto, non hai métodos de planificación familiar Aceptación. Discusión. Hai dúas preocupacións importantes no campo sexual entre a poboación xuvenil nos últimos anos: os primeiros embarazados e os resultados do estudo mostran que mesmo os esforzos para instruír e impedir que os adolescentes sobre métodos de planificación e STI, continúan sen información e teñen risco comportamentos. Conclusións. Os resultados do estudo mostraron que os adolescentes teñen coñecementos inadecuados sobre os métodos de planificación familiar, as súas prácticas están influenciadas por tal coñecemento e estes resultados suxiren que é necesario reforzar o proceso de comunicación e educación con adolescentes e pais. Resumen introdución. Debido a Los Riesgos Sociales e Económicos Ya Las Repercusiones Sobre La Salud Pública Que Tienen El Embarazo T Empro y El Contagio de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) Entre la Población Joven, es Necesario CONOCER QUE SABEN Y CUÁLES SON LAS PRÁCTICAS Y ACTILUDES DE LAS (OS) JÓVENES SOBRE ESTOS ASUNTOS, CON O FIN DE DISEÑAR ESTRATEDIAS DE EDUCACIÓN E COMUNICACIÓN TENDIENTES A Promver en Esta Etapa de la Vida Comportamientos Saludables. Objetivos. Identificar os conocimientos, actitudes e prácticas sobre Métodos de Planificación Familiar, ETS / VIH-SIDA e Consumo de Comunicación Entre Adolescentes Escolarizados de 12 a 18 anos en Palmira, Colombia. Materiales y Métodos. La Investigación TUVO DOS compoñentes. En el compoñente cuantitativo se realizó un Estudio de Prevalencia A Través de un muestreo Aleatorio Sistemático. En el Componente Cualitativo, La Información se recogió a Través de Grupos Focales y entrevistas. Resultados. Tanto en el conocimiento (81,9%) como en el USO DE LOS MÉTodos de Planificación Familiar (MPF) Sobresalió el Condón. Existen vacíos de conocimiento sobre Las Maneras de Infección e de Las Formas de Evitar El Contagio de Las ETS / VIH-SIDA. DISCUSIÓN. Un pesar de los esfuerzos por informar a los jóvenes acerca de los mpf y de los medios para prevenir las ets / vih-sida, estos continuos desinformados y asumen conductas de riesgo. Conclusións. El Estudio Mostró que Los Jóvenes Tienen Conocimientos Inapropiados Acerca de los MPF y Esto se refleja en sus práctticas e Sugiere Que en Necesario Reforzar os Procesos de Educación e Comunicación con Los (As) Jóvenes y Sus Padres. Sexualidad Adolescente. Planificación amiga. VIH-SIDA. MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Leave a Comment

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *