tempo pasado en coreano


hora pasada

desencadear o tempo dedicado ao coreano: 았 – / – 었 – / – 였 – para mostrar isto O evento ocorreu no pasado. Tamén se usan cando un certo éxito terminou no pasado ou cando o resultado deste evento continúa ata o presente. Son desinstalacións na penúltima sílaba que están situadas á fronte da rescisión (어 요, 습니다 etc.)

Como na conxugación actual regular, hai diferentes xeitos de combinar verbos en moito tempo.

Neste post veremos as diferentes regras de conxugación a última vez en coreano.

engádese 았, na raíz que ten unha vogal:
ㅏ u ㅗ na última sílaba.
받다
( Recibir)
받았어 요
받았습니다
engádese 었, na raíz que ten vocales que non son: ㅏ u ㅗ no último sílaba. 먹다
(Eat)
먹었어 요
먹었습니다
Engade “였” no Predicados que están acabados en ~ 하다, e “하 + 였” contratado en “했”. 하다
(make)
했어 요
했습니다

pasos para conxugar

Para realizar a conxugación debemos real Izar tres pasos. Primeiro busque a raíz, a segunda identificar que tipo raíz é e terceiro engade a desinstalación correspondente.

Paso 1: Atopar a raíz do verbo ou adxectivo.

Todos os verbos e adxectivos en coreano Eles acaban con 다, é dicir, “이다” é a forma infinitiva que está no dicionario. Se eliminamos 이다 o resto é a raíz da palabra.

Paso 2: Identificar a taxa de root entre todos os tres tipos.

Identificar no último silaba:

  1. Se tes unha vogal ㅏ u ㅗ.
  2. Se tes unha vogal ㅏ ㅗ .
  3. Se remata con 하.

Paso 3: na raíz engade a desinstalación correspondente.

  • no caso ( 1) Engádese 았.
  • No caso (2) engádese, 었.
  • No caso (3) engádese, 였. *

Utilízase 았

cando a raíz que ten vocal ㅏ u ㅗ na última sílaba.

* Patrón: [ㅏ U ㅗ] + 았 + [Desinfectar a final: 어, 습니다, etc …]

verbo / adxectivo + 어
(inf. respectuoso)
+ 습니다
(formal)
가다
(ir, deixar)
갔어 요 갔습니다
살다
(en directo)
살았어 요 살았습니다
오다
(Come, Get)
왔어 요 왔습니다
좋다
(ser bo)
좋았어 요 좋았습니다

úsase 었

  • úsase 었, cando a raíz que ten vocal que non é ㅏ ㅗ na última sílaba.

Patrono: [Root No ㅏ u ㅗ] + 었 + [Fin desinfectado: 어, 습니다, etc …]

verbo / adxectivo + 어 요
(inf.respetuoso) + 습니다
(formal) 먹다
(comer) 먹었어 요 먹었습니다 만들 다 다
(facer, crear) 만들었어 요 만들었습니다 마시다

(beber) 마셨 어요 마셨습니다 배우다
(Learn) 배웠어 요 배웠습니다 서다
(Stand) 섰어 요 섰습니다 크다
(grande) 컸어 요 컸습니다

이다
) * 이었어 요 / 였어 요 이었습니다 / 였습니다 이 / 가 아니다 아니다
(non) 이 / 가 아니었어 요 이 / 가 아니었습니다

* 이다 (ser): ⓐ co substantivo que remata na consonante final, úsase 이었어 요 ou 이었습니다 후안 은 학생 이었어 요. ou 후안 은 학생 이었습니다. (John era un estudante.)

ⓑ co substantivo que remata en vocal, úsase 였어 요 ou 였습니다. 아나는 의사 였어 요. ou 아나는 의사 였습니다. (ANA era un médico.)

usado 였

cos verbos e adxectivos que remata en ~ 하다, úsase 였 para combinar no tempo pasado. Eliminar 다 ~ 하다 e engadir 였, pero “하였” sempre levantarse “- 했 -“.

* Patrón: [Root “~ 하”] + 였 → “~ 했” + [Disincio final : 어, 습니다, etc …]

empezar)

verbo / adxectivo + 어 요
(inf.Respeta)
Estudo
(Estudiar)
Estudo
Chegada (Llegar
O requirido
(NECESIEAR)

Pasado perfecto

Si Quieres Aprender a conjugación en Pasado Perfecto, sen Te Pierdas Este post: “Pasado perfecto en Coreano”

Gramática Coreana

Quieres Seguir Aprendiendo Gramática Coreana Haz Prema “Aquí “.

¿Queres Seguir Aprendiendo Coreano?

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡> A La Comunidad Aprenderce Coreano Paso a Paso.

Instagram: Coreano_Paso_A_Paso

Twitter: coreanopasso

Facebook: aprondecoreanopaSoapaso

Leave a Comment

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *