Que é a PCR?


PCR: como copiamos o ADN

A reacción da cadea de polimerasa (PCR) é unha forma eficaz e eficiente de copiar ou “amplificar” pequenos segmentos de ADN ou de ARN

Usando a PCR, millóns de copias dunha sección de ADN realízanse en poucas horas, obtendo o ADN suficiente necesario para a análise. Este método innovador pero sinxelo permite que os médicos diagnosten e supervisen as enfermidades usando un mínimo cantidade de mostra, como sangue ou tecido.

¿Que é a PCR?

A preparación da mostra por medio da PCR está in vitro ou fóra do corpo nun laboratorio e é Baseado no proceso natural de replicación do ADN. Na súa forma máis sinxela, a reacción ocorre cando unha mostra de ADN e ADN-polimerase, nucleótidos, cebadores e outros reactivos (compostos químicos sintéticos) a un tubo de mostra. Os reactivos facilitan a reacción necesaria para copiar o código do ADN.

Ademais de detectar AR Enfermidades nunha mostra, a PCR permite controlar a cantidade de virus presente ou a carga viral, no organismo dunha persoa. En enfermidades como a hepatite C ou as infeccións polo virus da inmunodeficiencia humana (VIH), a carga viral é unha boa indicación de que enfermo pode ser unha persoa ou o que é o medicamento ou o tratamento dunha persoa. Contando con esta información, os médicos poden determinar cando iniciar o tratamento e resposta da persoa ao tratamento, creando un tratamento personalizado para cada persoa.

Hai tres pasos claros en cada ciclo de PCR e cada ciclo duplicado aproximadamente A cantidade de DNA Diana. É unha reacción exponencial, polo que máis de mil millóns de copias do ADN orixinal ou “obxectivo” son xerados en ciclos de 30 a 40 PCR.

Preparación da mostra

Antes de iniciar a PCR, o ADN dunha mostra debe ser illado. A eliminación de ADN é un proceso multi-paso que se pode facer manualmente ou cun instrumento como o instrumento de AmpliPrep COBAS®, o primeiro instrumento para preparar mostras automaticamente, sen intervención humana. Despois A preparación da mostra, comeza o proceso de PCR de tres pasos.

1. Separación de ADN Diana: Denaturación

Durante o primeiro paso da PCR, chamada Denaturación, o tubo que contén A mostra de ADN quéntase a máis de 90 graos centígrados (194 graos Fahrenheit), que separa o ADN de dobre varrido en dúas cadeas separadas. A temperatura elevada rompe as articulacións relativamente débiles entre os nucleótidos que compoñen o código do ADN.

2. Fixación De cebadores á secuencia de ADN: hibridación

A PCR non copia todo o ADN na mostra. Copia só unha secuencia moi específica de código xenético, á que se dirixen cebadores de PCR. Por exemplo, Chlamydia ten un patrón singular de nucleótidos específicos das bacterias. A PCR copiará só as secuencias de ADN específicas que estean presentes en Chlamydia e ausente nas outras especies de bacterias. Para iso, a PCR usa cebadores, oligonucleótidos sintéticos (pezas de ADN sintéticas curtas) que están unidas ou híbridas, só para secuencias a cada lado da rexión de DNA Diana. Dous cebadores úsanse no paso dous: un para cada cadea de ADN individual recentemente separada. Os primers únense ao comezo da secuencia que copiarán, delimitando a secuencia para o paso tres. Durante o paso dous, o tubo é arrefriado e a fixación do cebador ocorre entre 40 e 60 graos Celsius (104 e 140 graos Fahrenheit). Paso dous xera dúas cadeas de ADN separadas, con secuencias delimitadas por cebadores. As dúas cadeas están preparadas para ser copiadas.

3. Realizar unha copia: extensión

Na terceira fase da reacción, chamada extensión, a temperatura aumenta a uns 72 graos centígrados (161,5 graos Fahrenheit). A partir de rexións marcadas por cebadores, engádense nucleótidos na solución aos primers hibridados por ADN-polimerase para crear unha nova cadea de ADN complementaria de cada unha das cadeas de plantillas individuais. Despois de completar a extensión, creouse dúas copias idénticas do ADN orixinal.

Despois de facer dúas copias do ADN mediante a PCR, o ciclo comeza de novo, esta vez usando o novo ADN duplicado. Cada duplicado crea dúas novas copias e despois de aproximadamente 30 ou 40 ciclos de PCR, creáronse máis de mil millóns de copias do segmento de ADN orixinal. Debido a que o proceso da PCR é automático, pódese completar en poucas horas.Nun ambiente sanitario, a PCR elabora copias suficientes de ADN de destino desde a mostra clínica para permitir a análise; Os resultados destas probas de diagnóstico e control proporcionan aos médicos e doutras provedores de asistencia sanitaria información para orientar o tratamento.

Leave a Comment

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *