Problemas sociais e éticos de digitalización


Hoy traemos a este espacio para continuar Pensando Sobre la Tecnología, Blockchain e Las NBIC en Xeneral, en SUS ASPEC TOS Éticos, Este Artículo da Revista Ética e Tecnoloxía da Información Xuño 2018, Volume 20, emisión 2, PP 127-142

Neste traballo Discutir as cuestións sociais e éticas que xorden como resultado da digitalización baseadas en seis tecnoloxías dominantes: Internet de cousas, robótica, biometría, tecnoloxía persuasiva, virtual & realidade aumentada e plataformas dixitais. Destacamos as moitas novidades na sociedade de dixitalización que parecen estar en desacordo con seis temas recorrentes que revelan a partir da nosa análise da literatura científica sobre as tecnoloxías dominantes: privacidade, autonomía, seguridade, dignidade humana, xustiza e equilibrio de poder. Este estudo mostra que a nova onda de dixitalización é poñer presión sobre estes valores públicos. Para configurar eficazmente a sociedade dixital dun xeito socialmente e éticamente responsable, as partes interesadas deben ter unha comprensión clara do que poden ser tales problemas. A supervisión desenvolveuse máis nas áreas de privacidade e protección de datos. Para outros problemas éticos sobre a dixitalización, como a discriminación, a autonomía, a dignidade humana e o equilibrio de poder desigual, a supervisión non é tan ben organizada.

en Este documento, analizamos los problemas socialdes y éticos que surgen como Resultado de La Digitalización Basada en Seis Tecnologías Dominantes: Internet de Las Cosas, Robótica, Biométrica, Tecnología Persuasiva, Realidad Virtual e Aumentada, Y Plataformas Digitales. Destacamos los muchos desarrollos en la sociedad de digitalización que parecen estar en desacuerdo con seis temas recurrentes que revelan nuestro análisis de la literatura científica sobre las tecnologías dominantes: privacidade, autonomía, seguridad, dignidad humano, justicia y equilibrio de poder. Este Estudio Muestra que a Nueva Ola de Digitalización está ejerciendo presión Sobre Estos Valores Públicos. Con El Fin de Dar Forma Eficaz A Sociedade Digital de Una Manera Social y éticamente responsable, Las Partes Interesadas Deben Tener UNA comprinsión Clara de Cuáles Podríer Ser Estos Problemas. La Supervisión Se Ha Desarrollado Más en Las Áreas de Privacidade e Protección de Datos. Para as cuestiones éticas relacionadas con la digitalización, como a discriminación, a autonomía, a dignidad humana e o equilibrio desigual de poder, a supervisión non está tan ben organizada.

Leave a Comment

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *