Pel seca

Aviso legal

1.- Información xeral.
Este sitio web (en diante, sitio web) é propiedade de laboratorios Viñas, S.A. (en diante, laboratorios Viñas), con enderezo en C / Provence, 386, 6th Floor 08025 Barcelona, CIF A08027427, e rexistrado no Rexistro Mercantil de Barcelona, folla 18260, Tomo 277, folio 146. Número de rexistro de O Ministerio de Sanidade AEMP: 992E. Pode poñerse en contacto con Laboratories Viñas no 932070512 ou no seguinte enderezo de correo electrónico [email protected]
Laboratories Viñas desenvolveu este sitio web para fins meramente informativos, sen que ningún dos seus contidos poida considerarse como unha recomendación ou consello de carácter médico. A normativa aplicable aos medicamentos limita a información que se pode proporcionar ao público, para o que, para aclarar calquera dúbida ou solicitar información adicional sobre medicamentos ou problemas de saúde, debe contactar co seu médico.
Laboratorios Viñas pode alterar en calquera momento, E sen previo aviso, o deseño, a presentación e / ou a configuración do sitio web, así como algúns ou todos os servizos e engadir novos servizos. O usuario debe ter en conta que os materiais e as ligazóns contidas neste sitio web poden non reflectir a información máis recente dos servizos que ofrece Laboratorios Viñas.
O uso deste sitio web implica a plena aceptación das disposicións incluídas neste Aviso Legal Na versión publicada por Laboratories Viñas no momento en que o usuario accede ao sitio web. Do mesmo xeito, os laboratorios de Vineyards informan aos usuarios deste sitio web que estas condicións xerais de uso poden modificarse sen previa notificación. En consecuencia, o usuario debe ler atentamente este aviso legal sobre cada unha das ocasións nas que se usa o sitio web.
2.- Condicións de acceso e uso do sitio web.
O usuario comprométese a facer un uso dilixente de o sitio web e os servizos accesibles a través del, con suxeición total á lei, a boa aduana e estas condicións, así como o mantemento do debido respecto por outros usuarios.
O usuario renunciará a través de calquera dos materiais e información contidos neste sitio web para Illicit e propósitos expresamente prohibidos nestas condicións, que son contrarias aos dereitos e intereses dos viñedos de laboratorios e / ou terceiros, e deben responder a eles en caso de contraven ou non cumprir as devanditas obrigas e / ou actuar de calquera forma ( incluíndo a introdución ou difusión de “virus informáticos”), que danar, inusear, sobrecargar, deteriorar ou evitar o uso normal de Os materiais e información contidos no sitio web, os sistemas de información ou os documentos, ficheiros e todo tipo de contido almacenado en calquera equipo informático de laboratorios Viñas ou calquera usuario do sitio web.
3.- Exclusión de garantías e responsabilidade.
Laboratorios Viñas non se fai responsable dos danos de toda natureza que poden ser debido á falta de precisión, integridade, actualmente, así como erros ou omisións das que poderían suxerir a información e os servizos contidos deste sitio web ou outro contido ao que se pode acceder a través del, nin supón ningún deber ou compromiso de verificar ou controlar os seus contidos e información. Tamén, os laboratorios Vineyards non garante a dispoñibilidade, a continuidade ou a infalibilidade do funcionamento do sitio web e en , consecuencia, exclúe, na maior medida permitida pola lexislación vixente, calquera responsabilidade por danos e lesións S de toda a natureza que pode ser debido á falta de dispoñibilidade ou continuidade do funcionamento do sitio web e os servizos habilitados nel.
Laboratorios Viñas rexeita toda a responsabilidade por Danos por ordenador ou outro que podería facer que o visitante do usuario acceda a os contidos deste sitio web. Por este motivo, os laboratorios Viñas non garanten a ausencia de virus ou outros elementos lesivos que poidan causar danos ou alteracións no sistema informático, en documentos electrónicos ou nos ficheiros do usuario a terceiros.
Laboratorios Viñas advirte ao usuario que usa De calquera medicamento e consellos sobre calquera patoloxía debe basearse no Consello dun Profesional de Saúde. Este sitio web e os materiais contidos nela teñen só fins informativos e en ningún caso substitúen ao Consello dun profesional da saúde. Os usuarios que requiren un diagnóstico ou tratamento ou teñen preguntas específicas relacionadas cos medicamentos deben contactarse co seu médico ou farmacéutico.
4.- Propiedade intelectual e industrial. Todos os dereitos de funcionamento están reservados.Este sitio web está protexido pola lexislación sobre bens intelectuais e industriais.
Todos os contidos que se amosan no sitio web e, especialmente, artigos, proxectos, textos, gráficos, fotografías, logotipos, íconos, nomes comerciais, marcas, debuxos industriais ou calquera outro Asinar susceptibles ao uso industrial e comercial están suxeitas a dereitos de propiedade intelectual e industrial dos viñedos de laboratorios e / ou propietarios de terceiros que autorizaron adecuadamente a súa inclusión no sitio web.
Os usuarios de Internet que acceden ao sitio web poden visualizar a información contida en el e realizar descargas ou reproducións privadas ao seu sistema informático, sempre que os elementos reproducidos non sexan posteriormente transferidos a terceiros ou están instalados nun servidor conectado a Internet ou nunha rede local. A distribución, modificación, transformación, asignación, dispoñible ao público está prohibido, e calquera OTR Unha actividade que non foi autorizada expresamente polo titular dos dereitos de explotación. O uso non autorizado de materiais e información contidos no sitio web pode implicar a violación da lexislación sobre propiedade intelectual ou industrial e outras normas aplicables.
O usuario do sitio web vai absterse en calquera caso para suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera Dispositivo de protección ou sistemas de seguridade que se poden instalar nel.
5.- Ligazóns
Laboratorios Viñas a pon a disposición dos usuarios enlaces ou ligazóns para facilitar o acceso a información, servizos e outros contidos dispoñibles en Internet. As ligazóns ou ligazóns habilitadas neste sitio web poden levar ao usuario a outros sitios web e páxinas web xestionadas por terceiros, sobre os que os laboratorios Viñas non exercen ningún tipo de control.
Laboratorios Viñas non asume ningún deber de controlar ou verificar a Información ou contido dos outros sitios aos que pode acceder a través das hipervínculos existentes no sitio web. Suponse exclusivamente o deber de suprimir o sitio web, o máis axiña posible, a información, os contidos ou os servizos que non corresponden á realidade ou poden enganar ou causar danos ao usuario.
Non se pode establecer ningunha ligazón = “1D2A2FF0E0″>

desde calquera outro sitio web sen consentimento expreso dos laboratorios Viñas.
6.- Lexislación aplicable
Este aviso legal está rexido en todos e cada un dos seus extremos por lei española.

Leave a Comment

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *