Novembro 2019 Newsletter

Acontecementos de novembro

O tema de cada novembro é grazas … agradecido á familia, agradecido pola vida, agradecido por comida, Roupa, refuxio, agradecido pola liberdade, agradecido a Deus por todas as súas moitas bendicións. Rezamos a que todos nós agradecemos todos os días de cada mes, non só nun día designado de agradecimiento.

Novedades
El Tema de Cada Noviembre ES Gracias … Agradecido por la Familia , AGRADECIDO POR A VIDA, AGRADECIDO POR A COMIDA, A ROPA, O REFUTION, AGRADECIDO POR A LIBERTAD, AGRADECIDO CON DIOS POR TODAS SUS MUCHAS BENDICIONES. Oramos para que todos os estemos agradecidos todos os días de cada mes, non solo en un día designado de gracias.

CONGRATULATIONS TO OLIVIA P.One of our seniors received this notice from the CARNEGIE HALL High School Honors Symphony Orchestra:Congratulations! I am extremely pleased to notify you that you have been accepted as a Finalist for the 2020 High School Honors Performance Series. The Selection Board has reviewed your application and chosen you to represent the finest young performers internationally by performing at Carnegie Hall. Your acceptance into this elite group is a direct result of the talent, dedication, and achievements demonstrated in your application.Recognition as a Finalist is the first step toward performing violin with the High School Honors Symphony Orchestra at Carnegie Hall under the direction of renowned conductor Angela Woo.FELICIDADES a OLIVIA P.Una de nuestras personas mayores recibió este aviso de la Orquesta Sinfónica de Honores de la Preparatoria CARNEGIE HALL: ¡Felicidades! Me complace enormemente notificarle que ha sido aceptado como Finalista para la Serie de Rendimiento de Honores de la Escuela Secundaria 2020. La Junta de Selección ha revisado su solicitudy lo ha elegido para representar a los mejores artistas jóvenes a nivel internacional al actuar en el Carnegie Hall. Su aceptación en este grupo de élite es un resultado directo del talento, la dedicación y los logros demostrados en su aplicación. El reconocimiento como Finalista es el primer paso para tocar el violín con la Orquesta Sinfónica de Honores de la Escuela Secundaria en el Carnegie Hall bajo la dirección de la reconocida directora Angela Woo.

Fin do termo 1
30 de novembro é o final do termo 1 para os nosos alumnos. Se o seu fillo está a usar materiais impresos (Lifepac, Ace Paces, Abeka Libros ou outros materiais non en liña) para os seus estudos, ten que enviar un informe dos últimos tres meses completado. O informe debería chegar a Tops Office ata o 5 de decembro. Se o seu fillo está tomando enriba de cursos en liña pero ten un ou dous cursos non en liña, envíe un informe. Isto inclúe tales cursos como PE, música, teatro, arte ou calquera outro optativo.

Fin del Término 1
El 30 de Noviembre ES El Final del Primer Trimestre para nuestros Estudiantes. SI SU HIJO ESTÁ UTILIZANDO MATERIALES PLASOS (LIFEPAC, Ace Paces, Libros ABEKA O CUALQUIER OTRO MATERIAIS NO EN LÍNEA) PARA SUS ESTUDIOS, DEBE Enviar a un Información de Los Últimos Tres Meses de Trabajo Completado. El Informe Debe Llegar a la Oficina de Tops Antes del 5 de Diciembre. SI SU HIJO ESTÁN TOMANDO CURSOS EN LÍNEA PERO TIENE UNO O DOS CURSOS QUE NON ESTÁ EN LÍNEA, ENVÍE UN INFORMA. ESO INCLUYE CURSOS COMO EDUCACIÓN FÍSICA, MÚSICA, TEATRO, ARTE O CUALQUIER OTA MATERIA OPTATIVA.

MAP RETEST

O MAPT RETEST abrirase o 10 de decembro e 11 para estudantes que marcaron a continuación 50 % en calquera porción da proba de mapa de primavera. Estes estudantes xa foron notificados e prepáranse para a oportunidade de levar as súas puntuacións a un nivel superior e mostrar o seu maior coñecemento.

RETEST DE MAPA

La prueba map se abrirá o 10 e 11 de decembro para os estudantes que obtuvieron calificaciones inferiores al 50% en cualquier parte de la prueba Mapa de primavera. Estudiantes Ya Han Sido Notificados y SE Están preparando para a oportunidade de Elevar Sus Puntajes A Un Nivel Superior Y Mostrar o alcalde Conocimiento.

Acción de Grazas e vacacións de Nadal

 • a escola Office será pechado para a semana de Acción de Grazas (25-29 de novembro) e
 • por 2 semanas no Nadal (decembro o 20 de xaneiro). A maioría dos cursos en liña non asignan as leccións
 • durante estes días. Por favor, comprobe os seus calendarios diarios individuais durante o
 • estes días para determinar a súa programación persoal. Os alumnos poden traballar con antelación ou utilizar os días
 • para alcanzar a pesar de que a oficina está pechada. Os programas dos alumnos serán
 • aberto. Os profesores notificarán aos seus alumnos sobre a súa propia dispoñibilidade durante as vacacións
 • .

Acción de gracias e vacaciones de navidad

 • la oficina De la Escola Estará cerrada durante la semana de acción de gracias (del
 • 25 al 29 de noviembre) y durante 2 semanas en navidad (del 20 de deciembre al 3
 • de enero) .. La Mayorya de los Cursos en Línea No Asignan Lecciones Durante Estos
 • Días. Repasar os calendarios diarios individuales durante estos días para determinar
 • su horario persoal. Los Estudiantes PUEDEN TRABAJAR CON APLICACIÓN O Usar LOS
 • DÍAS PARARS AL DÍA A PESAR DE QUE A OFICINA ESTÁ CERADA. Los Programas
 • dos Estudiantes Estarán abertos. Los Mestres Notificarán a Sus Estudiantes
 • Sobre su propia disponibilidad durante las vacaciones.
Calendar* November 11: Veteran's Day (school office closed) Many of the Bennett's are militaryveterans so we honor this day.* November 25-29: Thanksgiving Week Holiday - office closed* November 30: Term 1 end.* December 5: END OF TERM. Electives and printed curriculum reports due* DECEMBER 10, 11: MAP RETEST* December 20 - January 3: Christmas Holidays - school office closed* January 6, 2020: School office openCalendario* 11 de noviembre: Día de los Veteranos (oficina de la escuela cerrada) Muchos delos Bennett son veteranos militares, así que honramos este día.* 25-29 de noviembre: feriado de la semana de Acción de Gracias - oficina cerrada* 30 de noviembre: final del período 1.* 5 de diciembre: FIN DE PLAZO. Electivas e informes impresos del plan de estudiosdebido* 10, 11 DE DICIEMBRE: REVISIÓN DEL MAPA* 20 de diciembre - 3 de enero: vacaciones de Navidad - oficina escolar cerrada* 6 de enero de 2020: oficina escolar abierta

Benvido a novos alumnos
Bienvenidos a Nuevos Estudiantes

 • Brenda E – Grade 9 – Calafell, España
 • Kaleigh K – GRADE 7 – MONTPELIER, VA
 • Bryce C – GRADE 8 – JASPER, FL
 • KAZUMA P – GRADE 7 – Osaka, Xapón
 • Samuel G – Grade10 – Hubsgol, Mongolia
 • Shadie G – Grade9 – Hubsgol, Mongolia
 • Brian M – Grade 10 – Homestead, FL
 • Vega C – Grao 9 – El Paso, España
 • Jose C – Grade 9 – El Paso, España
 • Caleb C – Grao 2 – Barcelona, España
 • Eloi C – Grade K5 – Barcelona, España
 • Tobias C – Grade K5 – Barcelona, España
 • Noah S – Grade 11 – Katy, TX
 • Arturo P – Grao 3 – Madrid, España
 • EMA C – GRADE 8 – Guayaquil, Ecuador
 • Atiat G – GRADE 9 – MANZANILLO, España
 • Nahia T – Grao 9 – Alava, España
 • Braulio V – GRADE 9 – Barcelona, España
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ UL>

  Cita para novembro
  “Un corazón agradecido non é só t El maior virtude, pero o pai de todas as outras virtudes “. – Cicero
  Cita para Noviembre
  ” Un Corazón Agradecido Non é Solo La Maior Virud, Sino El Padre de Todas Las Demás
  virtudes “. ~ Cicero

Leave a Comment

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *