Compartir (Galego)

———————————– ——————————————–
GLSL-Optimizer / MIT Licenza
—————————-

GLSL-Optimizer
V ID = “

GLSL-Optimizer License
https://github.com/aras-p/glsl-optimizer /blob/master/license.txt

glsl-optimizer glsl_optimizer.h referencia
https://github.com/aras-p/glsl-optimizer /blob/master/src/glsl/glsl_optimizer.h

GLSL Optimizer está licenciado de acordo cos termos de A licenza MIT:

Copyright (c) 1999-2007 Brian Paul Todos os dereitos reservados.
Copyright (c) 2010-2013 Tecnoloxías Unity Todos os dereitos reservados.
Copyright (c) 2013 Intel Corporation
Copyright (C) 2010-2013 VMware, Inc.
Copyright (C) 2012 Vincent Lejeune
Copyright (C) 2010 Luca Barbieri

O permiso concedido, de forma gratuíta, a calquera persoa que obteña acopy deste software e ficheiros de documentación asociados (o “software”), para tratar o software sen restrición, incluído, sen limitar os dereitos de uso, a copia, a modificación, a combinación, publicar, distribuír, sublicense e / ou vender copias do software e permitir que as persoas a quen o theoftware está equipado para facelo, suxeita ás seguintes condicións:

O aviso de copyright anteriores e este aviso de permiso deberá incluído todas as copias ou porcións substanciais do software.

O software proporciónase “como é”, sen garantía de ningún tipo, expresado implícito, incluído, pero non limitado ás garantías de comerciabilidade, aptitude para un determinado Propósito e non -fringement. En ningún caso, Paul Palometes ser responsable por calquera reclamación, danos ou outras responsabilidade, xa sexa a acción do contrato, o delito ou o contrario, derivada, fóra ou inconnección co software ou o uso ou outros tratos no software.

———————————————– ——————————–
————— ————————————————– ————–

guidgenerator.cpp
—————–
GuidGenerator.cpp
sen url para guidgenerator.cpp

Copyright (c) 1990- 1993, 1996 Open Software Foundation, Inc.Copyright (C) 1989 por Hewlett-Packard Company, Palo Alto, CA. & Corporation Equipment Digital, Maynard, Mass.to Alguén que recoñeza que este ficheiro se fornece “como é” sen ningunha garantía expresa ou implícita: permiso para usar, copiar, modificar e distribuír Este ficheiro para calquera propósito é correcto, sen taxa, sempre que os avisos de dereitos de autor anteriores e este aviso apareza en todas as copias de código fonte e que ningún dos nomes de Open Software Foundation, Inc., Hewlett-PackardCompany ou Digital Equipment Corporation utilízase en Publicidade Publicidade relacionada coa distribución do software Withoutspecific, o permiso previo escrito. Nin Open Softwarefoundation, Inc., Hewlett-Packard Company, nin equipos dixitais. A corporación fai que as representacións sobre a idoneidade deste software para calquera propósito.

—————- ————————————————– ————-
———————————- ———————————————

Harfbuzz
——–
Harfbuzz
https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz/

Harfbuzz github
https://github.com/behdad/harfbuzz

Copyright 2010-2012 Google, Inc.
Copyright 2012 Mozilla Foundation
Copyright 2011 Codethink Limited
Copyright 2008.2010 Nokia Corporation e / ou a súa subsidiaria (-Is)
Copyright 2009 Keith Stressy
Copyright 2009-2011 Martin Hosken e Sil International
Copyright 2007 Chris Wilson
Copyright 2006 Behdad Esfahbod
Copyright 2005 David Turner
Copyright 2004, 2007,2008,2009,2010 Red Hat, Inc.
Copyright 1998-2004 David Turner e Werner Lemberg

O permiso está concedido, wit O acordo escrito de HOUT e as tarifas de dereitos de autoridade, para usar, copiar, modificar e distribuír este traballo e a súa documentación para calquera propósito, sempre que o aviso de copyright do THEOBOVE e os seguintes dous parágrafos aparecen en todas as copias deste software.

En ningún caso, o titular dos dereitos de autor sexa responsable ante calquera partido fordirecto, indirecto, especial, incidental ou consecuente damaparcitarse fóra do uso deste software e a súa documentación, incluso o titular dos dereitos de autor foi aconsellado da posibilidade de Suchdamage.

O titular do copyright renuncia específicamente as garantías, incluíndo, pero non limitado a, as garantías implícitas de mercantilidad e aporte a un propósito particular. O software proporcionado a continuación é unha base “como” é “, eo titular dos dereitos de autor non ten ningunha obriga de mantemento, soporte, actualización, melloras ou modificacións de toprovide.

Harfbuzz Subcomponente:
====== ================
Licenza UCDN / ISC
——————
Unicode Database e Normalización
https://github.com/grigorig/ucdn
https://github.com/behdad/ucdn

Copyright (C) 2012 Grigori Goronzy Greg @ Kinoho.Net

O permiso para usar, copiar, modificar e / ou distribuír este software para calquera propósito con ou sen taxa que se concede, sempre que o aviso de copyright anterior e este aviso de permiso apareza en todas as copias.

O software proporciónase “como é” e o autor renuncia todas as garantías con respecto a este software, incluíndo todas as garantías implícitas de comerciabilidade e fitness. En ningún caso, o autor será responsable dos danos especiais, directos, indirectos ou consecuentes ou calquera dano que resultase da perda de uso, datos ou beneficios, xa sexa nunha acción de contrato, neglixencia ou outra acción tortuosa, derivada de ou En conexión co uso ou rendemento deste software.

——————————– ———————————————–
. ————————————————– —————————–

ICU4C / ICU Licenza
——- ————

http://site.icu-project.org/

Acerca de icu4c
http://icu-project.org/apiref/icu4c/

Texto de licenza ICU
http://source.icu-project.org/repos/icu/icu/trunk/license.html

Copyright (c) 1995-2014 International Business Machines Corporation e outros
Todos os dereitos reservados.

O permiso está concedido, de forma gratuíta, a calquera persoa que obteña unha copia do software e os ficheiros de documentación asociados (o “software”), para tratar o software sen restrición, includi Ng sen limitar os dereitos de importación, copiar, modificar, combinar, publicar, distribuír e / ou vender copias de theseftware e permitir que as persoas a quen o software está equipado para facelo, sempre que o aviso de copyright anteriores e isto A notificación de permisos aparece todas as copias do software e que tanto o aviso anterior de copyright como este aviso de permiso aparecen na documentación de apoio.

O software proporciónase “como é”, sen garantía de ningún tipo, expresar orimplied , Incluíndo, pero non limitado ás garantías de comerciabilidade, aptitude para un propósito particular e non conformidade de dereitos de terceiros. O evento INNO terá que os titulares de dereitos de autor ou os titulares incluídos neste aviso de confección para calquera reclamación ou calquera danos especiais indirectos ou consecuentes ou calquera outro, calquera que resulten da perda de uso, datos ou beneficios, xa sexa en acción de contrato, neglixencia ou outra acción torta, Xurdindo ou inconnección co uso ou rendemento deste software.

Salvo que contida neste aviso, o nome dun titular de dereitos de autor non se converterá en publicidade ou doutro xeito para promover a venda, uso ou outros negocios Inthis software sen autorización previa por escrito do titular dos dereitos de autor.

——————————– ———————————————–
. ————————————————– ——————————

Libogg / New BSD Licenza
—– ——————-
Xiph.org – Ogg
http://www.xiph.org/ogg/

Descargas
http://www.xiph.org/downloads/

Libogg github reference
https://github.com/cocos2d/cocos2d-x-3rd-party-libs-bin/tree/v3/win10-specific/OggDecoder

Copyright (c) 1994-2010, Fundación Xiph.org

Redistribución e uso en formularios e formularios binarios, con ou sen modificación, sempre que se cumpran os seguintes condicións:
– Redistribucións O código fonte debe conservar o copyrightnotice anterior, esta lista de condicións e a seguinte exención de responsabilidade.
– As redistribucións en forma binaria deben reproducir os dereitos de autor anteriores, esta lista de condicións e a seguinte exención de responsabilidade en teitocumentación e / ou outros materiais proporcionados coa distribución.
– Nin o nome da Fundación Xiph.org nin os nomes dos seuscontributores poderán utilizarse para apoiar ou promover produtos derivados do software sen permiso previo previo.

Este software é proporcionado polos titulares dos dereitos de autor E os contribuíntes`as son ” e calquera garantía expresa ou implícita, incluíndo, pero notlimited, as garantías implícitas de mercantilabilidade e fitness fora particular son renunciadas. En ningún caso, os contribuíntes fundadores sexan responsables por calquera dano directo, indirecto, incidental, especial, exemplar ou consecuente (incluíndo, pero notlimited, adquisición de bens ou servizos substitutos; perda de uso, datos ou beneficios; ou interrupción comercial ) No entanto, causado e sobre anytheory de responsabilidade, xa sexa en contrato, responsabilidade estrita ou delito (incluída a neglixencia ou doutra forma) que se producen de calquera xeito fóra do uso deste software, aínda que sexa aconsellado da posibilidade de tal dano.

———————————————— ——————————–
————— ————————————————– —————

LIBTREMOR / New BSD Licenza
——————– ——-
LIBTREMOR
https://github.com/jhotovy/libtremor

Copiar
https://github.com/jhotovy/libtremor / Blob / Master / Copying

Copyright (C) 2002, XIPH.ORG Fundación

Redistribución e uso en formas de orixe e binaria, con ou sen modificación, están permitindo que os seguintes condicións cumpran:

– As redistribucións do código fonte deben manter o copyright noticia, isto Lista de condicións e a seguinte responsabilidade.

– As redistribucións en forma binaria deben reproducir os dereitos de autor anteriores, esta lista de condicións e a seguinte exención de responsabilidade en thatocumentation e / ou outros materiais proporcionados coa distribución.

– Nin o nome da Fundación Xiph.org nin os nomes dos seuscontributores poden usarse para apoiar ou promover produtos derivados do software sen permiso previo previo.

Este software está proporcionado polos titulares dos dereitos de autor E os contribuíntes`as son ” e calquera garantía expresa ou implícita, incluíndo, pero notlimited, as garantías implícitas de mercantilabilidade e fitness fora particular son renunciadas. En ningún caso, os contribuíntes fundadores sexan responsables por calquera dano directo, indirecto, incidental, especial, exemplar ou consecuente (incluíndo, pero notlimited, adquisición de bens ou servizos substitutos; perda de uso, datos ou beneficios; ou interrupción comercial ) No entanto, causado e sobre anytheory de responsabilidade, xa sexa en contrato, responsabilidade estrita ou delito (incluída a neglixencia ou doutra forma) que se producen de calquera xeito fóra do uso deste software, aínda que sexa aconsellado da posibilidade de tal dano.

———————————————— ——————————–
————— ————————————————– —————

LIBPNG Subcomponente:
===================
cexct.h
———
cexct.h
http://www.nicemice.net/cexcept/

Adam M. Costello
http://www.nicemice.net/amc/

libpng
http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html

Copyright (c) 2000-2008 Adam M. COSTELLO e COSMIN TRUTA.

Este software pode ser MODI Fied só se a súa información de autor e versión actualízase con precisión e só pode ser redistribuída se está acompañada por este aviso inalterado. Suxeito a esas restricións, o permiso concédese a calquera que faga calquera cousa con este software. Os titulares de dereitos de autor non fan garantías sobre este software e non son responsables de ningún dano resultante do seu uso.

Gregbook (libpng)
————– —
LIBPNG
http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html

Copyright (c) 1998-2008 Greg Roelofs. Todos os dereitos reservados.

Este software proporciónase “como é”, sen garantía de ningún tipo, expreso ou implícito. En ningún caso, o autor ou os contribuíntes serán responsables por calquera dano que xurden de ningún xeito desde o uso deste software.

O permiso concédese a calquera para usar este software para calquera propósito, incluídas as aplicacións comerciais e Para alteralo e redistribúeo libremente, suxeito ás seguintes restricións:

1. As redistribucións do código fonte deben manter o aviso de copyright anterior, a exención de responsabilidade e esta lista de condicións.
2. As redistribucións en forma binaria deben reproducir o aviso de copyright anterior, a exención de responsabilidade e esta lista de condicións na documentación e / ou outros materiais proporcionados coa distribución.
3. Todos os materiais publicitarios que mencionan características ou uso deste software deben amosar o seguinte recoñecemento:

Este produto inclúe software desenvolvido por Greg Roelofs e contribuíntes para o libro, “PNG: The Definitive Guide”, publicado por O’Reilly e asociados.

—————————————- —————————————-
——- ————————————————– ———————–

Melax-sandbox / licenza MIT
———– —————-
GITHUB
https://github.com/melax/sandbox

Copyright (c) 2014 Stan Melax

O permiso é concedido, de forma gratuíta, a calquera persoa que obteña un copyof este software e ficheiros de documentación asociados (o “software”), para lidar o software sen restrición, incluído sen limitar os dereitos de uso, copia, Modificar, fusionar, publicar, distribuír, sublicense e / ou sellcopios do software e permitir que as persoas a quen o software sexa que o faga, suxeito a as seguintes condicións:

O aviso de copyright anterior e este aviso de permiso incluirase en allcopias ou porcións substanciais do software.

O software proporciónase “como é”, sen garantía de Calquera tipo, expresar orimplied, incluído, pero non limitado ás garantías de comerciabilidade, aptitude para un propósito particular e non -fringement. En ningún caso, os titulares ou os titulares de dereitos de autor sexan responsables por calquera reclamación, danos ou outrasliabilidade, xa sexa en acción do contrato, o delito ou o contrario, que se producen, fóra ou en conexión co software ou o uso ou a outros tratos en theseftware.

——————————————- ————————————-
———- ————————————————– ——————–

NVIDIA FXAA
———–
SRC – NVIDIA FXAA por Timothy Lottes
http://docs.nvidia.com/gameworks/content/gameworkslibrary/graphicssamples/d3d_samples/fxaa311sample.htm

Copyright (c) 2010, 2011 NVIDIA Corporation. Todos os dereitos reservados.

Na medida máxima permitida pola lexislación aplicable, este software é proporcionado * como é * e NVIDIA e os seus provedores renuncian a todas as garantías, xa sexa expreso implícito, incluíndo, pero non limitado ás garantías implícitas Apresabilidade e aptitude para un propósito particular. En ningún caso, NVIDIAOR Os seus provedores sexan responsables por calquera dano especial, incidental, indirecto e orconsequial (incluíndo, sen limitación, danos por ganas de beneficios empresariais, interrupción empresarial, perda de información comercial ou calquera outra perda pecuniaria) que se producen fóra do Uso ou incapacidade para usetis software, aínda que NVIDIA foi aconsellado da posibilidade de Suchdamages.

Subcomponentes PhysX:
================= ===
Licenza de HACD / MIT
——————
HACD
https://code.google.com/p/hacd/

github: casallas / hacd
https://github.com/casallas/hacd

Copyright (c) 2011 por John W. Ratcliff [email protected]

autorízase o permiso, de xeito gratuíto, a calquera persoa que obteña unha copia deste software e ficheiros de documentación asociada (o “software”), para tratar o software sen restrición, incluído sen limitar os dereitos de uso , copiar, modificar, combinar, publicar, distribuír, sublicense e / ou vender copias de O software e permitir que as persoas a quen o software está equipado para facelo, suxeito ás seguintes condicións:

O aviso de copyright anteriores e este aviso de permiso incluirase en todas as copias ou porcións substanciais do software .

O software é proporcionado “como é”, sen garantía de ningún tipo, expreso ou implícito, incluído, pero non limitado ás garantías de comerciabilidade, aptitude para un propósito particular e non -fringement. En ningún caso, os autores ou os titulares de dereitos de autor sexan responsables por calquera reclamación, danos ou outras responsabilidade, xa sexa en acción de contrato, delito ou doutro xeito, derivados, fóra ou en relación co software ou o uso ou outros tratos no Software.

Stanhull / New BSD Licenza
————————–
Copyright (C) 2004 Open Dynamics Framework Group
www.physicstools.org
Todos os dereitos reservados.

Redistribución e uso en formularios de orixe e binario, con ou sen modificación, sempre que se cumpran as seguintes condicións :

As redistribucións do código fonte deben manter o aviso de copyright anterior, esta lista de condicións e a seguinte responsabilidade.

As redistribucións en forma binaria deben reproducir o aviso de copyright anteriores, esta lista de condicións e a seguinte exención de responsabilidade na documentación e / ou outros materiais proporcionados coa distribución.

Nin o nome do grupo marco de dinámica aberta nin os nomes deles S. Os contribuíntes poden ser utilizados para apoiar ou promover produtos derivados deste software sen permiso previo por escrito.

Este software é proporcionado polos titulares de dereitos de autor e contribuíntes ‘como’ e calquera garantía expresa ou implícita, incluída Pero non se limita a que as garantías implícitas de mercantilidad e aptitude para un propósito particular son renunciadas. En ningún caso, os Intel ou os contribuíntes sexan responsables por calquera dano directo, indirecto, incidental, especial, exemplar ou consecuente (incluíndo, pero non limitados a, adquisición de bens ou servizos substitutos; perda de uso, datos ou beneficios; ou INTERRUPCIÓN DE NEGOCIOS) causados e EN CALQUERA TEORÍA DE RESPONSABILIDADE, SEXA EN CONTRATO, RESPONSABILIDADE obxectiva ou delito (INCLUÍDA A NEGLIXENCIA OU NON) levantada CALQUERA FORMA DO USO DESTE SOFTWARE, AÍNDA QUE ADVERTIDOS DA POSIBILIDADE DE TALES DANOS.

——————————————– ————————————
———– ————————————————– ——————-

Dispersión atmosférica precomputada
—————— —————-
Dispersión atmosférica precomputada
http://www-evasion.imag.fr/Membres/Eric.Bruneton/

O permiso é concedido a calquera persoa a Use este software para calquera propósito, incluíndo aplicacións comerciais e alteralo e redistribúeo libremente, suxeito o follo Restricións Wing:

1. As redistribucións do código fonte deben conservar o aviso de copyright anterior, esta lista de condicións e a seguinte exención de responsabilidade.
2. As redistribucións en forma binaria deben reproducir o aviso de copyright anteriores, esta lista de condicións e a seguinte responsabilidade en thatocumentation e / ou outros materiais proporcionados coa distribución.
3.Nin o nome dos titulares de dereitos de autor nin os nomes dos seuscontributores poden usarse para apoiar ou promover produtos derivados do software sen permiso previo escrito específico.

————– ————————————————– —————-
——————————- ————————————————-

Separable SSS / BSD Licenza de estilo
———————————
SSS SEBARable
http://www.iryoku.com/separable-sss/

Copyright (c) 2012 jorge jimenez ([email protected])
Copyright (c) 2012 Diego Gutierrez ( [email protected])
Todos os dereitos reservados.

A redistribución e uso en formas e formas binarias, con ou sen modificación, sempre que se cumpran as seguintes condicións:

1. As redistribucións do código fonte deben conservar o aviso de copyright anterior, esta lista de condicións e a seguinte exención de responsabilidade.
2. As redistribuciones en forma binaria deben reproducir a seguinte disminución da documentación e / ou outros materiais previstos con TheSistribution:

“usa SSS separables. Copyright (c) 2012 por Jorge Jimenez e Digogutierrez.”

Este software é proporcionado polos titulares de dereitos de autor e contribuíntes “ASI” e calquera garantía expresa ou implícita, incluída, pero non limitada a, as garantías implícitas de mercantilidad e aptitude para que se renuncien ás persoas. En ningún caso, os titulares de dereitos de autor ou contributorsbe responsables por calquera danos directos, indirectos, incidentais, especiais, exemplares, orconsequiales (incluíndo, pero non limitados a, adquisición de bens ou servizos), perda de uso, datos ou beneficios; ou negocio Causado e en calquera teoría da responsabilidade, xa sexa contra, a responsabilidade estrita ou o delito (incluída a neglixencia ou o contrario), derivada de calquera xeito fóra do uso deste software, aínda que sexa aconsellado do proposta de tal dano.

As opinións e as conclusións contidas no software e documentación Are Arethose dos autores e non deben ser interpretados como representantes de oficialmente, expresados ou implícitos, dos titulares de dereitos de autor.

———- ————————————————– ——————–
————————— ————————————————– —

ShaderFastLibs / MIT Licenza
—————————-
MichalDrobot / ShaderFastLibs
https://github.com/michaldrobot/ShaderFastLibs

Licenza
https://github.com/michaldrobot/ShaderFastLibs /blob/master/licence.txt

Copyright (c) 2014 DROBOT MICHAL

ACEDICIÓN DO PERSONIO, de forma gratuíta, a calquera persoa que obteña unha copia deste software e ficheiros de documentación asociados (o “software”), para tratar o software sen restrición, incluído sen A limitación dos dereitos de uso, copiar, modificar, combinar, publicar, distribuír, sublicense e / ou sellcopias do software e permitir que as persoas a quen o software sexa que o faga, suxeito ás seguintes condicións:

O aviso de copyright anterior e este aviso de permiso incluirase copias inall ou porcións substanciais do software.

O software proporciónase “como é”, sen garantía de ningún tipo, expresar orimplied, incluído, pero non limitado Ás garantías de comerciabilidade, aptitude para un propósito particular e non -fringement. En ningún caso, os titulares ou os titulares de dereitos de autor sexan responsables por calquera reclamación, danos ou outrasliabilidade, xa sexa en acción de contrato, delicias ou doutro xeito, derivada, fóra de ou en relación co software ou o uso ou outros negocios no software.

——————————————– ————————————
———– ————————————————– ——————-

O sistema de codificación de cores da academia (ACES) / Condicións de licenza para a cor Academy
Codificación do sistema Compoñentes
– ————————-

Sistema de codificación de cores
http://www.oscars.org/science-technology/sci-tech-projects/aces
https://en.wikipedia.org/wiki/Academy_Color_Encoding_System

Academy Coding System Developer Recursos
https://github.com/ampas/aces-dev/tree/v1.0

Termos de licenza para Componentes do sistema de codificación da cor da academia
https://github.com/ampas/aces-dev/blob/v1.0/LICENSE.md

Aces: Academy Coding System de codificación
https://github.com/ampas/aces-dev/tree/v1.0

Condicións de licenza para os compoñentes do sistema de codificación da cor da academia

ACA Demy System Codificación de Codificación (ACES) O software e as ferramentas son proporcionados por TheAacademy baixo os seguintes termos e condicións: un dereito a nivel mundial, libre de dereitos non exclusivos para copiar, modificar, crear derivados e usar, en formularios e formularios concedida, suxeito á aceptación desta licenza.

Copyright (C) 2014 Academia de Artes e Ciencias Cinematográficas (AMPAS).
Porcións contribuídas por outras como indicadas. Todos os dereitos reservados.

O rendemento de calquera dos actos anteriormente mencionados indica a aceptación de ser o límite dos seguintes termos e condicións:

* As copias do código fonte, total ou parcialmente, deben manter o copyright noticia, Esta lista de condicións e a exención de responsabilidade de garantía.
* O uso en forma binaria debe conservar o aviso de copyright anterior, esta lista de condicións e a exención de responsabilidade de garantía na documentación e / ou outrosmateriais proporcionados pola distribución.
* Nada Nesta licenza considerarase conceder calquera dereito ás marcas comerciais, dereitos de autor, patentes, segredos comerciais ou calquera outra propiedade intelectual deA.mpas ou calquera contribuínte, agás o establecido expresamente aquí.
* Nin o nome “A.M.P.A.S.” Tampouco o nome de ningún outro contribuínte a este problema pode ser usado para apoiar ou promover produtos derivados ou baseados no software sen o permiso por escrito previo expreso de A.M.P.A.S. ou thecontributores, segundo corresponda.

Esta licenza será interpretada de conformidade coas leis do Estado de California, e calquera disputa relacionada co tema estará suxeita á xurisdición das tarefas nel.

Exención de responsabilidade de garantía: este software é proporcionado por AMPAS E os contribuíntes “como son” e calquera garantía expresa ou implícita, incluíndo, pero non limitada a, as garantías implícitas de comerciabilidade, aptitude física para un propósito particular, a infracción de Andnon é a renome. En ningún caso, os amPAS ou os anontributores ou distribuidores sexan responsables por calquera danos directos, indirectos, incidentais, especiais, exemplares, restaurantes ou consecuentes (incluídos, butnot limitado a, adquisición de bens ou servizos substitutos; perda de uso, datos, Ou beneficios; ou interrupción empresarial), porén, causada e en calquera responsabilidade teoriaf, xa sexa en contrato, responsabilidade rigorosa ou delito (incluíndo) ou doutro xeito) derivada de calquera xeito fóra do uso deste software, aínda que se aconsello da posibilidade de tal dano .

sen limitar a xeneralidade do anterior, a academia específicamente condina calquera representación ou garantías relacionadas coa patente Another dereitos de propiedade intelectual no sistema de codificación da cor da academia, os orápplicacións do seu divulgación, por parte das festas distintas das AMPAS, xa sexan divulgadas Non revelado.

—————————————– —————————————
——– —————————————— ——————————

Zlib Subcomponentes:
======= ============
Deflate Specificación de formato de datos comprimidos
————————— —————–
Deflate Especificación de formato de datos comprimidos
http://www.ietf.org/rfc/rfc1951.txt

Copyright (C ) 1996 L. Peter Deutsch

O permiso é concedido para copiar e distribuír este documento para calquera propósito e sen cargos, incluídas as traducións a outras linguas e a incorporación a compilacións, sempre que se presente o aviso de copyright e este aviso, e que calquera cambios ou eliminacións substantivas do orixinal están claramente marcadas.

Un punteiro á última versión desta e documentación relacionada en formato HTML pódese atopar no FTP de URL ÚNLA /graphics/png/documents/zlib/zdoc-index.html.

ZLIB Specificación de formato de datos comprimidos
———————- ———————

ZLIB Especificación de formato de datos comprimido
http://www.ietf.org/rfc/rfc1950.txt

Copyright. (c) 1996 L. Peter Deutsch

O permiso é concedido para copiar e distribuír este documento para calquera propósito e sen cargos, incluídas as traducións a outras linguas e a incorporación a compilacións, sempre que o aviso de copyright e este aviso sexan preservado, e que calquera cambios ou eliminacións substanciais do orixinal están claramente marcadas.

Un punteiro á última versión desta e documentación relacionada en formato HTML pódese atopar na URL ftp://ftp.uu.net/graphics/png/documents/zlib/zdoc-index.html ..

———————————————- ———————————-

Leave a Comment

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *