Temps Passat en coreà


Temps Passat

Les desinències del Temps Passat en coreà: 았 – / – 었 – / – 였 – S’usen per mostrar que el succés va tenir lloc en el passat. També es fan servir quan cert succés va ser acabat en el passat o quan el resultat d’aquest succés continua fins al present. Són desinències en penúltima síl·laba que se situen davant de terminació (어요, 습니다 etc.)

A l’igual que en la conjugació regular temps present, hi ha diferents maneres de conjugar els verbs en temps passat.

en aquest post veurem les diferents regles de conjugació en temps passat en coreà.

s’agrega 았, a l’arrel que té vocal: a ㅏ o ㅗ en l’última síl·laba. 받다 gratis ( rebre) 받았어요 a 받았습니다
s’agrega 었, a l’arrel que té vocals a que no siguin: ㅏ o ㅗ a la última síl·laba. 먹다 Estadístiques (menjar) 먹었 어요 a 먹었 습니다
s’agrega “였” en els predicats qual acaben en ~ 하다, i “하 + 였” es contreu en “했”. 하다 a (fer) 했어요 a 했습니다

Passos per a conjugar

Per a realitzar la conjugació hem real hissar tres passos. Primer trobar l’arrel, segon identificar que tipus arrel és i tercer afegir la desinència corresponent.

Pas 1: Trobar l’arrel de l’verb o adjectiu.

Tots els verbs i adjectius en coreà acaben amb 다, és a dir “이다” és la forma infinitiva que es troba al diccionari. Si traiem 이다 la resta és l’arrel de la paraula.

Pas 2: Identificar el tipus d’arrel entre els tres tipus.

Identificar en l’última silaba:

  1. Si té vocal ㅏ o ㅗ.
  2. Si té vocal ㅏ o ㅗ.
  3. Si acaba amb 하.

Pas 3: En l’arrel afegir la desinència corresponent.

  • En el cas (1) s’agrega 았.
  • En el cas (2) s’agrega, 었.
  • En el cas (3) s’agrega, 였. *

s’usa 았

Quan l’arrel que té vocal ㅏ o ㅗ a la última síl·laba.

* Patró: [Arrel de ㅏ o ㅗ] + 았 + [Desinència Final: 어요, 습니다, etc …]

Verb / Adjectiu + 어요 gratis (Inf. respectuós) + 습니다 Estadístiques (Formal)
가다 (anar, marxar) 갔어요 갔습니다
살다 Estadístiques (viure) 살았 어요 살았 습니다
오다 Estadístiques (venir, arribar) 왔어요 왔습니다
좋다
(ser bo)
좋았어요 좋았 습니다

s’usa 었

  • Es fa servir 었, quan l’arrel que té vocal que no sigui ㅏ o ㅗ en l’última síl·laba.

* Patró: [ arrel de NO ㅏ o ㅗ] + 었 + [Desinència Final: 어요, 습니다, etc …]

Verb / Adjectiu + 어요 Estadístiques (Inf.respetuoso) + 습니다 gratis ( formal)
먹다 Estadístiques (menjar) 먹었 어요 먹었 습니다
만들다 Estadístiques (fer, crear) 만들었 어요 만들었 습니다
마시다 a (beure) 마셨 어요 마 셨습니다
배우다 Estadístiques (aprendre) 배웠 어요 배웠 습니다
서다 Estadístiques (estar dret) 섰 어요 섰 습니다
크다 Estadístiques (ser gran) 컸어 요 컸 습니다
이다 a (ser ) * 이었어요 / 였어요 이었습니다 / 였습니다
이 / 가 아니다 Estadístiques (llevat) 이 / 가 아니 었어요 이 / 가 아니 었 습니다

* 이다 (ser): ⓐ Amb el substantiu que acaba en consonant final, s’usa 이었어요 o 이었습니다 후안 은 학생 이었어요. o 후안 은 학생 이었습니다. (Joan era estudiant.)

ⓑ Amb el substantiu que acaba en vocal, s’usa 였어요 o 였습니다. 아나 는 의사 였어요. o 아나 는 의사 였습니다. (Anna era metge.)

S’usa 였

Amb els verbs i als adjectius que acaba en ~ 하다, s’usa 였 per conjugar en el temps passat. Treure 다 de ~ 하다 i afegir 였, però “하였” sempre es contreu en “- 했 -“.

* Patró: [Arrel “~ 하”] + 였 → “~ 했” + [Desinència final: 어요, 습니다, etc …]

empezar)

Verb / Adjectiu + 어요 gratis (Inf.Respetuoso)
Estudi
(estudiar)
he estudiat
Arribada (llegar
obligatori
(necesitaar)

Pasado perfecto

Si Quieres Aprender La Conjugación en Pasado Perfecto, NO Te Pierdas Este Post: “Pasado Perfecto en COREANO”

Gramática COREA

Quieres Seguir Aprendiendo Gramática COREAK CLICK “AQUÍ”.

¿Quieres Seguir Aprendendo COREANO?

¡suscríbete A mi canal de youtube!

¡nos vemos pronto!

Unite a la Comunidad Aprende COREEAN PASO A PASO.

Instagram: COREEANO_PASO_A_PASO

Twitter: COREEANOPASO

Facebook: aprondecoreanopasoapaso

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *