Robert Kroeger | El bufet d’advocats Blake Horwitz

© Blake Horwitz, LLC. 2018 Tots els drets reservats La informació continguda en aquest lloc web només es proporciona amb finalitats informatives, i no s’hauria d’interpretar com a assessorament legal en qualsevol assumpte. La transmissió i la recepció de la informació continguda en aquest lloc web, total o parcial, o en la comunicació amb el Blake Horwitz Law Firm a través d’Internet o correu electrònic a través d’aquest lloc web no constitueix ni crea una relació d’advocat-client entre nosaltres i qualsevol destinatari. No heu d’enviar-nos cap informació confidencial en resposta a aquesta pàgina web. Aquestes respostes no crearan una relació d’advocats-clients, i el que us divulgui, no seran privilegiats ni confidencials, tret que hem acordat actuar com a assessor legal, i heu executat un acord de compromís escrit amb el bufet d’advocats Blake Horwitz. El material d’aquest lloc web pot no reflectir els desenvolupaments legals més actuals. El contingut i la interpretació de la Llei adreçada en aquest document estan subjectes a revisió. Desbloqueem tota responsabilitat respecte a les accions preses o no preses en funció de qualsevol o tots els continguts d’aquest lloc al màxim permès per la llei. No actueu ni s’abstinguin d’actuar sobre aquesta informació sense buscar assessorament legal professional.La información contenida en Este Sitio web Es proposacionada Únicamente para propósitos informatius i no Debe ser interpretada Como Consulta Acerca de Ningún Asunto.La Transmisión y Recepción d’información, total o Parcial, Contenida en Este Sitio web, o la Comunicació Con El Bufete de Abogados Blake Horwitz a Través de Internet O Correo Electrónico Por Medio de Este Sitio Web No Constituye O Crea una relació abogado-client Entre nosotros i cualquier Destinatario. NOTED NO DEBE ENVIARNOS NINGUN TIPO D’INFORMACIÓ CONFIDENCIAL EN RESPUESTA A ESTA Pàgina web. Dichas Respuestas No Crearán una Relación ABOGADO-CLIENTE I LO QUE USTED DIVULUGE A NOSOTROS NO SERÀ PRIVILEGIADO O CONFIDENCIAL A MENOS QUE HAYAMOS CONVENIDO EN ACTUAR COMO ASESOR LEGAL, Y HAYA EJECUTADA UN ACUERDO DE COMPROMÍS ESCRITÀ CON EL BUFETE DE ABOGADOS BLACH HORWITZ. EL MATERIAL EN ESTE SITIAT WEB PUEDE NO REFLEJAR LOS DESARROLLOS LEGALES MÁS actualitzades. El contenido e Interpretació de la Llei Indicedo Aquí Està Sujeto a Revisió. SENSE SOMOS RESPONSABLES RESPECTES A ACCIONES TOMADAS O NO TOMADES BASADES EN CUALQUIER O TODO EL CONTENIDO DE ESTE SITIO WEB EN LA ALCALL MEDIDA PERMITUDA PER LEY. NOTED NO DEBE ACTUAR O ABSTENERSÈNCIA D’ACTUAR SOBRE ESTA INFORMACIÓ SIN SOLICITAR ASESORÍA LEGAL PROFESSIONAL.

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *