Regència

La Constitució espanyola dedica una sèrie de disposicions a regular el supòsit de la Regència, cosa que no és d’estranyar, tenint en compte la freqüència amb què en el nostre passat constitucional s’ha produït el cas .

la Constitució preveu dues classes:

1 Supòsit de la minoria d’edat de l’Rei regulat en l’art. 59.1 CE.

2 Supòsit d’inhabilitació regulat en l’art. 59.2 CE. En aquest cas, s’exigeix que sigui reconeguda per les Corts Generals i suposa les situacions d’incapacitat d’acord amb el Codi Civil, a la malaltia en sentit ampli ia l’absència, quan aquesta sigui de tal naturalesa que sigui necessari nomenar un regent.

En principi, s’exigeix a l’Regent o els Regents dos requisits de caràcter general: ser espanyol i major d’edat (art. 59.4 CE). Pel que fa a les persones a qui correspongui exercir la Regència cal indicar dos casos:

1 Regència necessària o legítima que és la que sembla per mandat constitucional. En el supòsit de la minoria d’edat de Rei, l’exercirà el pare o la mare de l’Rei i, si no, el parent de més edat més pròxim en la successió la Corona … (art. 59.1 CE). En el cas de Regència per inhabilitació, s’introdueixen certes modificacions: en primer lloc, correspon la Regència a el Príncep hereu si era major d’edat; si no ho és, la Regència és exercida per les mateixes persones que l’exerceixen en el supòsit de l’Rei menor (art. 59.2 CE). En el cas de Regent legítim, entrarà immediatament a complir les seves funcions, el que sembla excloure la possibilitat de nomenament exprés.

2 Designació de l’Regent per les Corts (art. 59.3 CE). Supletòriament la Constitució preveu que si no hi hagués cap persona a qui correspongués la Regència, aquesta serà nomenada per les Corts Generals i es compondrà d’una, tres o cinc persones. En aquest cas, el nomenament de regent es farà per acord de les dues Cambres reunides conjuntament a l’efecte (art. 75.1 CE).

Els regents nomenats per les Corts Generals hauran de prestar jurament davant aquestes reunides en sessió conjunta, en els mateixos termes que els previstos per al jurament de Rei a l’ésser proclamat.

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *