Reforma laboral

Una reforma laboral és una modificació de la normativa té com a objectiu modificar les relacions laborals d’un país de forma significativa. Normalment persegueix l’objectiu d’una millor, més eficient i justa regulació de l’mercat laboral.

Per tant, consisteix en una sèrie de normes que canvien les relacions entre ocupadors i empleats, però a més, ho fa amb profunditat. Si modifiquem només un aspecte de dret laboral, no és una reforma com a tal, per exemple, l’acomiadament procedent. A més, sempre té com a meta resoldre un problema relatiu a el mercat de treball, com la falta de flexibilitat o la correcció de desigualtats.

Quina és l’objectiu i com es porta a terme una reforma laboral

en primer lloc, cal una anàlisi prèvia de la situació dels treballadors al país. Cal conèixer quins són els possibles problemes i sobretot, tenir clares les opcions per poder solucionar-los. Tot això ha de desenvolupar-se a través d’una norma que posteriorment s’elevarà a l’rang de llei.

Els principals objectius són facilitar la creació d’ocupació per part de les empreses. D’aquesta manera, solen donar-se quan hi ha algun problema important d’atur. Un dels temes objecte d’estudi és l’el cost d’acomiadament, que també forma part dels costos laborals. Si l’empresari preveu que prescindir d’un treballador pot ser car, optarà per contractar el menys possible.

Pels motius de rapidesa i necessitat subjacents en el mercat laboral, l’habitual és que la forma de fer-la sigui per mitjà d’un reial decret legislatiu. Per tant, és l’executiu (el govern) el que pot promoure-ho i al seu torn, ha de ser sancionat pel rei en els sistemes de monarquies parlamentàries o pel president de la república a la resta. També ha de ser ratificat en un curt període de temps, normalment 30 dies, pel poder legislatiu (Parlament).

Exemples de reformes laborals

Totes les reformes laborals tenen l’objectiu de millorar el mercat de treball i solen produir-se quan esclata una crisi econòmica o en els anys posteriors. Hem utilitzat dos exemples, el d’Espanya i el de Mèxic.

A Espanya hi ha hagut dues reformes laborals en els últims anys. La primera es va dur a terme el 2010 i va tenir el seu origen en l’elevada desocupació que va provocar la crisi de 2008. La reforma buscava flexibilitzar el mercat laboral, amb mesures com la reducció de la indemnització per acomiadament. La segona, de 2012, tenia com a objectiu l’estabilitat laboral, una major flexibilitat interna i una importància de la formació de treballador com a dret.

Mèxic va tenir una l’1 de maig de 2019. El Senat la va aprovar publicant-se en el Butlletí Oficial de la Federació. Va sorgir a causa dels canvis que van haver de donar-se al mercat laboral després d’el tractat amb els Estats Units i el Canadà (T-MEC). El seu objectiu va ser promoure la igualtat davant la llei i garantir les condicions per a una vida digna. Per descomptat, no oblidava la protecció de la salut dels treballadors.

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *