Programa de trasplantament renal

Avui en dia, el trasplantament de ronyó es planteja com una de les millors alternatives de teràpia de reemplaçament renal per a aquells pacients amb malaltia renal crònica terminal. Té avantatges sobre les altres alternatives (diàlisi peritoneal, hemodiàlisi, hemofiltració, etc.): augmenta l’esperança de vida, disminueix les complicacions associades a la seva malaltia i especialment, millora la qualitat de vida dels pacients, tornant-los la possibilitat de tornar a treballar o estudiar.

La Clínica de l’Country contribueix des de fa 10 anys amb el maneig d’aquest tipus de malalties, a través del Programa de Trasplantament Renal, amb un grup especialitzat i interdisciplinari, amb àmplia experiència mèdica, quirúrgica i d’atenció a l’ pacient per satisfer les necessitats de la seva llista d’espera.

La infraestructura de la Clínica, així com el recurs tècnic i humà, està disposat perquè l’experiència de l’pacient des del seu ingrés, fins que sigui donat d’alta, sigui eficient i segura. Per a això, emmarca totes les seves accions en protocols dissenyats dins de programes de qualitat auditats pel Departament de Qualitat i per les entitats estatals corresponents (Secretaria de Salut i Institut Nacional de Salut).

El Grup de Trasplantament Renal està conformat per:

 • Cirurgians de trasplantaments
   • German Gomez Santos
   • Guillermo Aldana Dimas
   • Joan Carles Gall Mejía
 • Nefròlegs
   • Camilo Montero Cetina
   • Natalia Malaver Jimenez
 • Coordinació de donació i trasplantament
   • Julio Alberto Chacón Sarmiento
   • Diana Patricia Alfonso Serra
 • Infermera cap de trasplantament
   • Sandra Milena Buitrago Salamanca
 • Auxiliar de trasplantament
   • Diana Marcela Méndez Méndez

El Grup Interdisciplinari està conformat per:

 • Uròleg
   • Diego Armando Riátiga
 • Nefrologia Pediàtrica
   • Judy Andrea Castañeda
   • Jimena Adriana Càceres
 • Psicòloga
   • Yenny Rocio Lleó Torres
 • Treball social
   • Yury Bibiana Roda Besabé
 • nutricionista
   • Ximena Aguilar Gonzalez
 • Auditora de qualitat
   • Pilar Ardila
 • Psiquiatre
   • Maria Liliana Roses Fonts
 • Instrumentació Quirúrgica
   • Llum Angela Pérez
   • Yishel Venegas
 • Equip Administratiu
   • Bertha Cecília Garzón Muñoz
   • Angie Julieth Bejarano Arias

SERVEIS

El Grup de Trasplantament Renal i la Clínica realitza:

 • Promoció a la donació.
 • Detecció i manteniment de donants.
 • Extracció de ronyó en donant cadavèric.
 • Nefrectomia en donant viu relacionat mitjançant cirurgia mínimament invasiva.

 • Trasplantament renal amb donant viu i donant cadavèric amb mínims temps d’hospitalització.
 • Avaluació pre-trasplantament: exàmens de laboratori i genètica, imatgeria, valoració per especialistes.
 • Seguiment post-trasplantament: controls periòdics amb nefrologia.
 • Educació i suport a l’pacient trasplantat.

PROMOCIÓ DE lA DONACIÓ D’ÒRGANS i TEIXITS

Segons l’Institut Nacional de Salut, a el tancament del primer semestre del 2018, existien 2477 colombians amb malaltia renal crònica en espera d’un trasplantament de ronyó. Mas de el 70% dels ronyons trasplantats al país es realitzen de donants cadavèrics, però, la taxa de donació d’òrgans i teixits a casa nostra és molt baixa (8.9% per milió d’habitant el 2017) pel que fa a la necessitat de la població. Aquesta és una de les raons per les quals més de l’25% dels pacients, moren esperant l’òrgan en una llista d’espera.

És una necessitat de salut pública i una responsabilitat social fomentar en la societat la cultura de la donació, que inicia des de l’adequada capacitació de tot el personal mèdic i paramèdic involucrat en el procés, fins a la correcta i suficient informació a la població general que aclareixi dubtes i tombi mites al voltant del tema.

La Llei 1805 de 2016 ens convida a que decidim en vida ser donants o a oposar-nos a la donació d’òrgans i teixits, deixant per escrit qualsevol que sigui la decisió presa.

És per això, que la Clínica de l’Country realitza activitats intra i extrainstitucionals per tal de portar informació eficient i verídica a diferents actors de la societat a través de el Programa Anual de Promoció a la Donació, amb l’objectiu fonamental donar la bases perquè cadascú prengui una decisió informada pel que fa a la donació dels seus òrgans i teixits un cop hagi estat declarat mort.

La donació d’òrgans és un regal de vida per a aquell que rep el trasplantament i li dóna un significat diferent a la mort per a aquell que parteix deixant empremta.

 • El miracle de vida en un trasplantat ho fa el donant. Fes part d’aquest miracle!
  • Inscriu-te a l’Institut Nacional de Salut

   Done vida donant clic aquí

PREGUNTES FREQÜENTS

 • A Colòmbia és obligatori donar òrgans?
  • No, la Llei convida a que expressem lliurement la nostra decisió de donar o no mitjançant un document escrit o la pàgina d’l’Institut Nacional de salut. Si no ho fem, l’Estat assumirà que som donants i podrà utilitzar els meus òrgans i teixits amb fins de trasplantament d’acord a la necessitat de país.

 • La meva família es pot oposar a l’extracció de les meves òrgans i teixits una vegada que mori?
  • La Llei 1805 de 2016 va eliminar la potestat de la família o doloroses a oposar-se a el rescat d’òrgans i teixits d’una persona que no hagi manifestat la seva oposició personal en vida a l’procediment.

 • Quant ha de pagar el pacient per ser trasplantat?
  • A Colòmbia, la Malaltia Renal Terminal és considerada una malaltia d’alt cost segons la Resolució 2565 de 2007 i la resolució 3974 de 2009, per la qual cosa estan contemplades dins de el Pla Obligatori de Salut (POS) . Això fa que tots els procediments que requereixi la malaltia siguin coberts per la seva EPS, sense cap cost per al pacient receptor.

 • Puc conèixer a la família del meu donant?
  • No, la llei colombiana exigeix que els donants romanguin anònims davant els receptors dels òrgans.

 • Què puc donar-ne?
  • Els òrgans que a Colòmbia es poden donar i trasplantar són el cor, pulmons, fetge i ronyons. Els teixits que es necessiten per a trasplantament i que s’extreuen de pacients morts són les còrnies, os i pell.

   La donació és un acte voluntari, a canvi de el qual no hi ha cap tipus de remuneració o retribució.

 • En cas de necessitar un trasplantament, quin és el procés que he de seguir?
  • El pacient amb malaltia renal ha de ser valorat per un nefròleg de la seva EPS qui avaluarà la necessitat o no d’un trasplantament com a alternativa terapèutica. Un cop això succeeixi, ha de ser remès a una IPS habilitada amb servei de trasplantament per iniciar el procés que té diverses etapes: avaluació pre-trasplantament, on es determinarà si el pacient està en condicions de sotmetre a procediment i compleix criteris clínics per incloure a la llista d’espera de donant cadavèric; manteniment en llista d’espera, que és el temps en el qual el pacient ha de tenir mostres de sang actualitzades per optar per un ronyó; trasplantament, procediment quirúrgic en el qual s’implantarà el ronyó d’un donant compatible genètica i físicament amb el pacient; controls post-trasplantament, en els quals es vigilarà de prop l’adequada funció de l’empelt.

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *