La selecció d’indicadors i metes en Balanced Scorecard

KPI

KPI

En l’article sobre estratègia de la setmana anterior dilucidem la importància de les línies de l’estratègia en el disseny de mapa. A través d’un exemple de mapa estratègic, vam veure com cada agrupació vertical d’objectius aporta un valor concret. També aclarim que aquests valors es poden generar en diferents horitzons temporals. És en aquest punt en què comença el treball per establir els KPI i metes de cada objectiu.

CTA botó Estratègia: resultats excel·lents

E-book gratuït. Executant l'estratègia: Recorrent el camí cap als resultats

Els KPI o indicadors neixen de la necessitat de comptar amb elements mesurables. Són molts els experts que sostenen que allò que no és mesurable i expressable en valors numèrics, és impossible de millorar.

Si les companyies volen optimitzar la seva gestió en diferents aspectes, com ara:

 • Relacions amb el client
 • Processos operatius
 • la innovació
 • Actius intangibles com les persones o la cultura,

es torna indispensable integrar els indicadors d’aquests àmbits en el sistema de gestió.

La feina de el mapa estratègic és aclarir, mitjançant un sistema visual, els objectius que l’organització ha d’assolir per obtenir un correcte acompliment en el curt, mitjà i llarg termini. No obstant això, la tasca dels KPI és dotar d’una naturalesa executable a aquests objectius. Per això, hem d’associar indicadors a cada un d’ells. L’acte de mesurar elimina l’ambigüitat de les paraules a l’realitzar-se en termes específics. D’altra banda, aquest fet facilita el rastreig de el progrés en la consecució dels objectius.

Tipus d’indicadors o KPI

Hem de considerar dos grups en aquesta classificació:

 • en relació amb la seva naturalesa trobem dos subtipus:
  • Quantitatius: Aquests indicadors rastregen l’acompliment d’aquells processos que poden mesurar-se en termes de quantitat. Per exemple: reducció de costos, quantitat de la producció, etc.
  • Qualitatius: Aquests es refereixen a objectius més intangibles, per exemple, la satisfacció de client.
 • En relació als objectius de l’estratègia tenim altres dos tipus:
  • Primaris: Aquests indicadors depenen directament de l’objectiu estratègic.
  • Secundaris: Aquests estan orientats a aquests objectius la consecució és indispensable per assolir els primaris.

La selecció de metes

En el moment d’establir metes per als KPI de l’Balanced Scorecard, els executius han de fer front a l’repte de desgranar la bretxa de valor pertanyent a el nivell més alt en metes lògicament sòlides, com els kpi de el client, dels processos clau i de el creixement i aprenentatge.
Aquestes metes han de ser compatibles i la seva consecució facilitarà a l’empresa el fet de tancar la seva bretxa de valor i aconseguir la seva visió.

Hi ha dues tècniques orientades, principalment, a facilitar l’establiment de metes: desgranar la forquilla de valor global en metes associades a cada línia de l’estratègia i la definició de metes dins de cada línia atenent a la lògica causa -efecte de mapa estratègic.

Assignació de la forquilla de valor a les línies estratègiques

la definició de les metes té el seu origen en la declaració de la visió, que és quan es marca aquest objectiu d’alt nivell per a la companyia. La meta genera una bretxa de valor entre expectativa i realitat: allò que s’aconseguiria seguint una línia continuista. Aquesta bretxa de valor, haurà de quedar tancada per l’estratègia.

Els directius poden desgranar la bretxa de valor en metes més petites per a cada línia de l’estratègia. Cada línia individual aporta un valor diferenciat que ha de sumar-se a la bretxa global.

Ús de la lògica causa-efecte per definir les metes

Necessàriament, les metes de cada línia estratègica han de subdividir en altres metes per als objectius interiors de la línia. La meta d’aquests objectius no s’hauria de definir de forma aïllada.Cal que una d’aquestes metes es relacioni amb les metes definides per a la resta d’objectius. D’aquesta manera es presenta una lògica de causa i efecte.

ISOTools Excellence, el programari que facilita la gestió de mapa estratègic

ISOTools Excellence és l’eina que millora la gestió estratègica i facilita l’execució estratègica.

Aquest programari disposa d’un programari Balanced Scorecard que conté totes els aplicacions fonamentals per fer que funcioni el BSC en l’organització. L’aplicació Indicadors en la qual es gestionaran els indicadors de l’Organització, permet la creació de diferents tipus d’indicadors per millorar les anàlisis i la definició de conceptes que permeten a l’organització un estudi crític que porti a la millora. Es poden definir rangs a assolir, com Metes, Valors Recomanats, Valors Riscos, en base a aquests es defineix una colorimetria,% de compliment, avisos per mail per a la mesura o en base als resultats, obertura de plans d’acció davant valors crítics . Permet emprar indicadors automàtics alimentats per dades de l’propi ISOTools (com a compliment de Plans i Programes) i dades externs, bé mitjançant arxius tipus xls, o bé a través de web services.

CTA Tira estratègia: Resultats excel·lents

ebook executant estratègia recorrent camí cap als resultats

iconewsletter hi ha estat útil?

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *