La protecció col·lectiva dels / les DDH: la publicació conjunta de PI & PAS ja està disponible!

L’Protecció Col·lectiva DELS / ES DEFENSORS / ES DEL DRET A LA TERRA I A EL TERRITORI – DESARROLLOS CONCEPTUALS I DESAFIAMENTS METODOLÒGICS.

Protection International, en col·laboració amb PAS, el seu soci colombià, llança una publicació innovadora que explora enfocaments més amplis de la protecció dels / de les defensors / es de drets humans, en particular d’aquells que defensen el dret a la terra i al territori.

Accediu a la publicació completa en espanyol a la fi de la pàgina.

També pot consultar la publicació en anglès a continuació.

Per què aquesta recerca?

a l’almenys tres elements han motivat a Pensament i Acció Social (PAS) i Protection International (PI) a dur a terme una investigació sobre les mesures de protecció col·lectiva per als / les defensors / es de drets humans (DDH), les organitzaci ons de la societat civil (OSC) i les comunitats que lluiten pel dret a la terra i al territori:

  1. L’elevat nivell de risc a què s’enfronten els / les defensors / es de drets humans, les ONG i les comunitats, especialment aquelles que viuen i operen en àrees rurals remotes.
  2. Des 2015, la qüestió de la protecció col·lectiva és objecte d’un interès creixent tant entre la jurisprudència colombiana com entre la comunitat de drets humans.
  3. La necessitat d’ampliar el focus sobre la protecció dels / les defensors / es de drets humans més enllà del programa de protecció implantat pel govern, que ha mostrat forts límits en la resposta als riscos que enfronten els / les defensors / es de drets humans.

Aquesta investigació pretén explorar un enfocament més global, que reflecteixi l’esperit de la Declaració de les Nacions Unides sobre els / les defensors / es de drets humans, per a la protecció dels / de les DDH i les organitzacions de la societat civil, en particular les que treballen en zones rurals remotes i estan vinculades a la defensa de la terra i del territori.

Es tracta d’ comprendre que la protecció col·lectiva correspon a dos tipus específics de subjectes socials:

  • organitzacions de base formalment (legalment) constituïdes
  • comunitats que s’organitzen per defensar el seu dret a la terra i a el territori.

Context de la protecció colectiv a a Colòmbia

Les accions de protecció col·lectiva promogudes per l’Estat colombià responen a l’conflicte armat intern i a el desplaçament forçat de la població rural. El concepte de la protecció col·lectiva a Colòmbia ha sorgit i evolucionat d’acord a les diferents situacions que viuen l’Estat, les comunitats, els actors internacionals i les agències de cooperació internacional.

Aquest informe presenta les diferents respostes de protecció que incorporen una dimensió col·lectiva i explica com ha evolucionat aquesta dimensió al llarg de el temps.

Entre finals dels anys vuitanta i finals dels noranta, la noció de “col·lectiu” es referia a un gran grup d’individus que compartien una de les violacions més cruels de drets humans: el desplaçament intern forçat.

el nombre de desplaçats interns a Colòmbia es va estimar en 2 milions entre 1985 i 1999; les estimacions més recents situen el nombre en uns 7 milions.

Resum de les conclusions de l’informe

Com s’indica en la versió completa d’aquest informe, les polítiques públiques nacionals per a la protecció de les comunitats rurals i les OSC que defensen el dret a la terra i als el territori no han de limitar la seva resposta de protecció col·lectiva a una llista tancada de mesures estàndard. La protecció de subjectes col·lectius requereix una resposta complexa en la qual diferents autoritats estatals a diferents nivells (des del govern nacional fins al local) contribueixin a crear i garantir un espai segur per a la defensa dels drets humans. Les estratègies i mesures per prevenir i combatre l’agressió depenen d’avaluacions de risc exhaustives que tinguin en compte les dimensions territorials, socials i personals; sent el context, les amenaces i els riscos dinàmics, el que requereix avaluacions regulars.

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *