La importància de la comunicació en el procés de negociació

Importància de la comunicació

Conèixer les tècniques d’una bona negociació és fonamental per a qualsevol comunicador, ja sigui en el terreny empresarial com en l’institucional o polític. Comprendre i dominar aquest mètode de comunicació ens ajudarà a resoldre diferències i defensar els nostres interessos.

Per triomfar en el procés de negociació, és un error pensar que la victòria està en arribar a la situació de guanyar-guanyar. És important tenir en compte que de vegades hem de perdre per guanyar, és a dir, cedir el que ens sobra per guanyar el que no tenim i volem. Les concessions no són sinònim de debilitat, més aviat aconsegueixen la viabilitat de l’diàleg.

Màster en comunicació

Tècniques per a un bon procés de negociació

la màxima per generar consensos és l’escolta empàtica, és a dir, ser capaç de posar-se al lloc de l’altre. Analitzar les raons per les que l’altra part creu justificats els seus actes o pretensions; i entendre quina és el seu punt de vista de les coses.

L’empatia no garanteix l’èxit, però la seva falta generalment garanteix el fracàs. Aquí entra en acció el que en tot procés de negociació és conegut com les concessions, el que estem disposats a cedir per assolir els nostres objectius.

Hem de mostrar una actitud disposada a la negociació, mantenint les regles bàsiques de cortesia, respectant els temps de les parts. Hem anticipar i oferir alternatives que siguin beneficioses per a ambdues parts.

Les eines conversacionals, el coneixement relacionat a la manera de comunicar (comunicació institucional) i la creació de converses efectives i de qualitat, són aptituds que s’apliquen als professionals de la comunicació, consultors i especialistes en comunicació política en l’actualitat. Una especialitat que permet diferenciar-se en l’entorn dels negocis corporatius i institucionals i pel qual aposten també cada vegada més programes formatius adreçats als professionals de l’àmbit de la Comunicació, com el cas dels títols de postgrau de màster en Comunicació Política i Empresarial o màster en comunicació corporativa com el que impartim des del centre de postrats ID Digital School juntament amb la Universitat Camilo José Cela.

en aquest sentit, es tracta de no només negociar el fons sinó el procés de negociació amb el quin s’implementarà. El que ajudarà a controlar les expectatives. Aquesta és la fórmula idònia per afrontar i resoldre crisis polítiques i és la conversa l’eina dialèctica mitjançant la qual es resolen els conflictes.

Tipus de negociació depenent de el temps de relació

La diferència més important entre tipus de negociacions fa referència a saber si aquesta relació serà a curt, mitjà o llarg termini; o bé si es tracta d’una negociació puntual o més duradora. Segons això diferenciem tres estils o tipus de negociació:

Negociació immediata:

Es tracta d’aconseguir l’acord possible sense importar les relacions personals i amb el més aviat possible. La decisió es realitza fixant-nos en el preu, característiques, termini de entra o garantia, és a dir, en una dada objectiva. Això passaria en una compra-venda.

Negociació progressiva:

La relació personal cobra importància ja que el procés de negociació és de menara gradual en un ambient de confiança abans d’implicar-se de ple en el procés de la negociació més pura. En aquest punt també es valora la confiança, l’honestedat i la teva manera de comportar-en general.

Negociació situacional:

Potser sigui el millor estil de negociació. En aquest procés de negociació, l’estil s’adapta a la circumstància. Hem de conèixer amb detall la situació en què està la negociació, ser conscient tant de les habilitats com de les debilitats, Hem de poder adaptar-nos i ser àgil canviat l’estil en cada moment.

la importacia de negociació 2

Tipus de negociació depenent de la importància de la relació i el resultat

Un bon negociador serà aquell capaç de transformar els seus comportaments davant de situacions diferents. Depenent de la importància de la relació i de la importància de l’resultat es poden diferenciar cinc tipus de negociació:

Negociació acomodativa:

Presenta una actitud de perdre / guanyar amb un tipus de conducta passiva o submisa.En aquest cas moltes de les vegades simplement es vol solucionar el problema per sobre de guanyar, ja que aquesta solució inicial pot ser beneficiosa en un futur.

Negociació col·laborativa:

en aquest cas la conducta en el procés de comunicació és més assertiva en forma de guanyar / perdre. En aquest cas no només se sol donar una finalitat comuna en els dos casos i això el porta a col·laborar, a més de mantenir la relació per a futures ocasions.

Negociació de compromís:

En aquest cas també s’imposa una conducta assertiva. En aquest cas la col·laboració sol ser molt complicada, sol haver-hi manca de temps per a la negociació i això els porta a una negociació límit.

Negociació evitativa:

en aquest cas es basa en evitar perdre / perdre. Normalment sol donar-se en aquests casos una situació de conflicte entre les dues parts, quan no es pot obtenir cap benefici o simplement no s’està interessat en el resultat.

Negociació competitiva:

Aquest tipus de negociació té una actitud de guanyar / perdre amb una conducta de tipus agressiu. En aquests casos no hi ha un procés de negociació ampli, se sol donar en un dia. A més, els objectius són molt dispars i això el porta a que no hi hagi molta comunicació. Això se sol donar quan es juguen diners.

Màster en comunicació

No negociar el procés amb eficàcia pot portar a cometre errors sobre el fons a posteriori, entre ells realitzar concessions inoportunes; plantejar propostes o exigències mal concebudes; cometre errors de coordinació entre les diferents vies o canals de la negociació; i no preveure obstacles com ara els terminis o els obstacles burocràtics o polítics.

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *