JetSmart regala 2000 afiliacions per a la seva Club de Descomptes

X

Privadesa i galetes

Aquest lloc utilitza galetes. A l’continuar, acceptes el seu ús. Aconsegueix més informació; per exemple, sobre com controlar les galetes.

Entès

Anuncis

l’aerolínia de baix cost JetSmart té vigent una campanya per la qual regala la membre de la seva “Club de Descomptes”.

Aquesta campanya estarà vigent fins al 31 d’Agost, o fins a esgotar 2000 afiliacions (la qual cosa imaginem que passarà molt ràpidament).

ddixzr

a l’afiliar-te a la seva Club de Descomptes podràs adquirir tiquets amb preus promocionals. el cost habitual de la membresía és d’AR $ 1500 per grup de 2 passatgers o AR $ 3000 per a grups de fins a 6 passatgers:

3f9az8

Com et permet estalviar un mínim d’AR $ 400 per tram en vols de més d’AR $ 1100, només amb un vol anada i tornada per a 2 persones ja estaries estalviant el cost de la membres:

c1xlew

En aquesta oportunitat, podràs obtenir-la gratuïtament i gaudir dels seus beneficis per un any. Per a això, hauràs de deixar les teves dades en aquest link.

Podràs activar el teu membres al Club de Descomptes efectuant la compra de passatge / si descomptant, a l’hora de l’pagament, el valor total de la membresía ingressant el codi de Gift Card enviat. La compra d’butlleta / es i activació de la membresía haurà de realitzar fins al 31 de desembre de 2020.

Crèdits per la notícia: Aviacionline

BASES DE LA PROMOCIÓ en aquest link.
Passatger Freqüent de l’Argentina a JetSMART Argentina ( “JetSMART”), ha decidit efectuar una promoció amb una
modalitat única de participació, anomenada “Passatger Freqüent de l’Argentina” (l’empresa “promoció”), que es regirà per les bases i regles que s’exposen a continuació (les Obres “bases”): a La promoció: La promoció tindrà una única forma de participació, comunicada a
través de les nostres xarxes socials oficials ( -Instagram i Facebook-), pàgina web i mailing, de forma directa, on podran participar per una pertinença estàndard gratuïta del nostre Club de Descomptes, ingressant el seu nom, cognom, mail i província en la qual landing destinada amb aquesta finalitat https://jetsmart.com/ar/es/minisitios/pasajerofrecuente fins el 31 d’agost de 2020 o
fins a finalitzar estoc total disponible de 2.000 Membres ies, el que passi primer.
Modalitat: A tots els que s’anotin en aquesta landing, se’ls enviarà una Gift Card a la qual adreça de mail que van confirmar equivalent a la valor de la Membres Estàndard de
nostre Club de Descomptes (ARS 1.500). Podràs activar el teu membres a al Club de
Descomptes efectuant la compra de passatge / s i descomptant, a l’hora de l’pagament, el contracte valor total de l’membres ingressant el codi de Gift Card enviat. La compra d’
butlleta / es i activació de la membresía haurà de realitzar fins al 31 de desembre de 2020. a La membres tindrà vigència d’1 any.
La promoció estarà sota les condicions establertes en aquestes Bases i en particular
d’acord amb els següents termes (la “promoció”): a -El enviament de la Gift Card es podrà realitzar fins a 5 dies hàbils posteriors a la qual inscripció
Condicions d’ús de la Gift Card : Ajudes a. No és acumulable.
b. la Giftcard només pot ser utilitzada una vegada.
c. Aquesta Giftcard només podrà usar-se per descomptar a la valor de la Membres Estàndard de l’empresa Club de Descomptes en la teva compra.
d. Per canviar la Giftcard, hauràs ingressar a JetSMART.com, triar la ruta a la qual volaràs, per la tarifa corresponent a el Club de Descomptes i la membresía estàndard a el Club de
Descomptes, després ingressar el codi que et farem arribar al teu mail a l’hora de l’pagament en línia en el caseller “paga amb la teva gift card” i es descomptarà el cost total de la membresía
Responsabilitats: de 1. JetSMART es reserva el dret d’anul·lar la promoció, en qualsevol temps, a
qualsevol persona que efectuï actes indeguts o contraris a la llei, incloent, però no a limitat a tot participant que es registri incorporant dades falses i / o inexactes, i / o
utilitzi script, macro, bots i / o qualsevol altre sistema automatitzat per participar i / o
registrar-se al Concurs, i / o que no compleixi els requisits i termes establerts en línia en aquestes Bases; de 2. JetSMART no assumeix cap responsabilitat respecte de la connexió d’Internet que es publica s’utilitzi a les finalitats de participar en aquesta promoció. Així mateix, JetSMART no incorrerà en línia en cap responsabilitat en cas que hi hagi dificultats, interrupcions, i / o dolents a funcionaments al web durant el procés d’inscripció i / o votació, sense importar la qual causa, magnitud o temps.D’acord amb això, JetSMART no serà en cap cas a responsable per caigudes de la xarxa / Internet, pèrdues de beneficis a conseqüència d’a aquestes caigudes, o qualsevol altre tipus de dany directe o indirecte que pugui ser-li causat a
els participants. de 3. Els participants seran responsables de tots els costos que es puguin originar arran Resolució de la present Promoció, comprenent entre ells tota utilització de mitjans a tecnològics i internet, així com aquells associats, amb la sola excepció d’aquells a despeses i / o costos expressament coberts per JetSMART acord amb el que disposa aquestes Bases. Així mateix, els participants seran responsables de la veracitat i exactitud de les
dades i informació que lliurin a JetSMART; de 4. Tot participant de la promoció autoritza expressament la recopilació i Serveis processament de les seves dades personals proporcionades, per a l’ús de la mateixa per a fins comercials, operacions, estadístics, de màrqueting i vendes per part de
JetSMART, els seus persones relacionades i / o d’aquelles campanyes o convenis qual JetSMART desenvolupi amb comerços associats. Així mateix, els participants autoritzen a des de ja a JetSMART perquè pugui dur a terme directament oa través de tercers a contractats per a tal efecte, la presa de fotografies i utilització de la seva imatge en relació a amb el Concurs, els qui hauran a més, en el cas que JetSMART ho sol·liciti signar a constàncies escrites de l’autorització que el participant atorga en aquest acte mitjançant la qual acceptació d’aquestes Bases, com a condició per al lliurament de el Premi. Els participants, i en línia en particular, el guanyador seleccionat, es comprometen a fer els seus millors esforços a per participar en totes les activitats de difusió proposades per JetSMART; de 5. La responsabilitat de JetSMART Argentina en aquesta Promoció, es limita exclusivament a la realització de la mateixa en la forma establerta en aquestes Bases, i a lliurar el contracte Benefici d’acord amb les mateixes i la normativa aplicable. En els serveis de transport de aeri realitzats per JetSMART d’aplicar les condicions i límits de responsabilitat de
les condicions generals de transport de JetSMART i els altres termes de l’respectiu a bitllet de passatge; de 6. El participant serà l’únic responsable de l’exactitud i veracitat de la informació del personal pròpia que li sigui requerida per JetSMART en el procés de registre i emissió de a passatges, alliberant JetSMART de tota responsabilitat pels inconvenients que
poguessin produir-se arran de la inexactitud i / o manca de veracitat de les dades personals a proveïts, fins i tot l’eventual denegació d’embarcament que poguera procedir. de 7. El participant haurà de donar compliment estricte a la normativa aeronàutica aplicable, a
les instruccions de l’comandant, la tripulació i representants de JetSMART, segons sigui a el cas, ia més de complir els horaris d’arribada a l’aeroport d’origen i de
destí, l’obligació de sol·licitar les reserves amb el temps i en la forma establerts per a JetSMART per a l’oportuna emissió dels passatges aeris, complir les hores de contracte embarcaments, les normes de seguretat, la presentació en forma dels documents de contracte identitat requerits, i amb els procediments definits per al correcte ús de el Premi. a el no compliment d’aquestes obligacions o procediments, podrà implicar la denegació a d’embarcament o la cancel·lació o modificació de el Premi , total o parcialment, sense del dret a reclam o indemnització per part de l’guanyador, sense perjudici del que a s’estableixi en tal esdeveniment la normativa aplicable.
Condicions Generals: de 1. Els participants hauran de ser majors de 18 anys d’edat, no podent participar els Serveis empleats de JetSMART o de les seves filials i companyies relacionades, aquelles persones qual hagin participat directament o indirectament en el disseny, posada en marxa i / o tancament de l’Concurs, ni els parents de les persones esmentades, fins al primer grau d’afinitat i Serveis segon grau de consanguinitat; de 2. La Promoció i l’accés a aquestes Bases podran ser informades a través de la pàgina web a d’JetSMART, els seus respectius comptes de Facebook, Twitter i Instagram i qualsevol altre del mitjà que JetSMART determini en la seva única discreció; a 3. Els participants hauran d’acceptar íntegrament i en forma incondicional les presents Bases, acceptació que es considerarà atorgada per a tots els efectes legals per la sola a participació en la promoció, o per la sola acceptació de l’benefici que s’atorgarà a
raó de la mateixa. Així mateix, el participant haurà de conèixer i acceptar expressament els Serveis termes d’el Contracte de Transport de JetSMART el que regirà la prestació dels Serveis serveis d’JetSMART, i estableix les responsabilitats de les parts, i els límits de
responsabilitat , entre altres condicions; de 4.Tots els participants autoritzen des de ja expressament a JetSMART, sense necessitat d’
una autorització especial, a difondre els seus noms, cèdula d’identitat i imatges, així a com la informació del seu compte a les xarxes socials, mitjançant la presa i / o difusió de
enregistraments d’àudio, fotografies i / o videotapes o filmacions de qualsevol tipus de dit a participant, vinculat amb la seva participació en la Promoció i / o les activitats connexes a el Real mateixos, renunciant els participants i el guanyador a rebre qualsevol compensació, sigui en línia en diners o en espècie. Així mateix, es faculta JetSMART per exhibir aquestes imatges i Serveis material audiovisual en els mitjans i en la forma i termini que JetSMART estimi a convenient; de 5. JetSMART unilateralment podrà, segons ho estimi convenient, modificar la vigència de contracte aquesta Promoció o qualsevol dels termes de les presents Bases, per a això a informarà aquests canvis en forma prèvia i oportuna a través dels mitjans que consideri
pertinents. A tall d’exemple, es deixa expressa constància que JetSMART podrà, per a raons de força major, cas fortuït, o seguretat, posar terme anticipat o cancel·lar per la Promoció, informant d’aquesta situació prèviament als participants en forma
col·lectiva a través dels diferents mitjans de difusió que, a la seva discreció, resultin a idonis per a això. Així mateix, JetSMART podrà al seu sencer arbitri declarar deserta la qual promoció per raons fundades de conformitat amb aquestes Bases. Les circumstàncies a anteriors no generaran cap responsabilitat per JetSMART ni donarà als participants del dret a indemnització de qualsevol naturalesa; de 6. La titularitat de la Membres lliurada sota la Promoció, o els drets sobre el Real mateix, no podran cedir-se, transferir o transmetre de cap manera. És personal i instalacion intransferible, no pot canviar-se per un valor econòmic, i el Premi i els serveis que associats no permeten canvis. Es prohibeix expressament la venda de qualsevol dels Serveis tiquets aeris compresos en el Premi; i de 7. Qualsevol dificultat o controvèrsia que es produeixi entre JetSMART i algun dels
participants i / o el guanyador fa a l’aplicació, interpretació, validesa o execució d’d’aquesta Promoció o qualsevol altre motiu serà sotmès als tribunals competents de
la República d’Argentina. a Buenos Aires, 03 agost de l’any 2020.

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *