Java (Català)

Quan ens introduïm en el mercat laboral, ja sigui per primera vegada o ens volem reenganxar al món tecnològic , moltes vegades tenim dubtes sobre què és el que hem d’estudiar, o quins cursos ens pot interessar més apuntar-nos per millorar la nostra ocupabilitat. En aquesta seríe d’articles veurem quines són les tecnologies més demandades en el mercat laboral espanyol i com preparar-nos millor per obtenir una ocupació. En aquesta ocasió farem un repàs als frameworks de backend.

Començarem explicant quina és la metodologia de treballa a l’hora de realitzar aquest estudi. Ens basem en les ofertes a dia de la redacció d’aquesta entrada en el principal portal d’ofertes de treball: Linkedin. Ja que és un reflex real de l’oferta d’ocupació al nostre país. També destacarem els principals focus d’ocupació de país, així com aquelles altres eines que hem de manejar que solen esmentar-se en les ofertes de treball.

Javas és un dels llenguatges de programació principals de backend en l’actualitat, la seva nombre frameworks és alt, la seva àmplia disponibilitat de biblioteques i el suport d’Oracle són els seus principals avantatges. Vegem la xifres d’ofertes d’ocupació. Actualment compta amb 3405 ofertes de treball.

Per Comunitat Autònoma

Spring és uns dels principals frameworks de major creixement d’oferta d’ocupació al nostre país, és un dels més complets i complexos i la incorporació de spring boot ha facilitat força la seva integració amb microservicios el que li fan en una de les millors eines a l’hora de realitzar desenvolupament backend. Actualment compta amb 1348 ofertes de treball.

Per Comunitat Autònoma

PHP

PHP és el llenguatge de programació més utilitzat a Internet, creat inicialment per Rasmus Lerdorf, és sens dubte un dels llenguatges més importants de la programació de backend, però al nostre país, sembla que a nivell global té menor incidència en i lmercalo laboral global en el món de l’backend. Actualment compta amb 1266 ofertes de treball.

Per Comunitat Autònoma

.NET

.NET és l’aposta Micro $ oft per al desenvolupament i incropora ASP.NET i el framework de MVC en les seves eines de desenvolupament en l’oferta d’ocupació al nostre país, utilitzat principalment en l’entorn de grans empreses, es col·loca entre els principals framework de desenvolupament Backend. Actualment compta amb 1308 ofertes de treball.

Per Comunitat Autònoma

estigui habilitat

L’estàndard EcmaScript és per definició la base de l’frontend, la versió vainilla, és per suposat la més demandada en el mercat laboral espanyol, pel fet que és el fonament de l’frontend. Encara que la major part de frameworks de frontend comencen a veure a Typescript com una alternativa a l’estàndard, Javascript, és sens dubte una obligació per a qualsevol desenvolupador frontend. Actualment compta amb 4388 ofertes de treball.

Per Comunitat Autònoma

NodeJS

És el framework principal de backend que fa servir Javascript, amb un core molt senzill d’aprendre , i el sistema NPM de gestió de paquets, que va suposar una revolució en el desenvolupament de Javascript, permet a qualsevol desenvolupador frontend aprendre a desenvolupar backend sense aprendre un altre llenguatge de programació. Frameworks com ExpressJS han posat al mapa a aquest framework com alternatives reals a Java o PHP. Actualment compta amb 276 ofertes de treball.

Per Comunitat Autònoma

Python

Python ha estat la sorpresa d’aquest estudi pel seu alt nivell de demanda en el mercat espanyol. Un llenguatge amb multitud d’aplicacions en el món de el desenvolupament web backend i en la ciència de dades i el big data. Actualment compta amb 3282 ofertes de treball.

Per Comunitat Autònoma

Django

És el framework més complet que existeix a l’hora de desenvolupar aplicacions backend amb Python, molt complet en funcionalitats i amb un ORM i un sistema de plantilla bastanet potent. Actualment compta amb 3282 ofertes de treball.

Per Comunitat Autònoma

Ruby

Un dels llenguatges de programació més punters en el món de l’backend, la seva frameworks de backend més és Ruby on Rails i ha aportat multitud d’eines i maneres que els frameworks de desenvolupament que actualment mes estirada incorporen. Actualment compta amb 285 ofertes de treball.

Per Comunitat Autònoma

Comparativa entre frameworks i tecnologies per Comunitat

Comparativa entre frameworks i llenguatges a Espanya

Conclusions

Pel que podem extreure de les dades l’ordre de prioritat a l’hora d’aprendre seria Javascript – > Java – > Python – > Spring – >.net – > php – > nodejs – > ruby – > Django

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *