Iniciatives tecnològiques de govern i el seu impacte en la contractació de serveis TI

El 26 de juny passat, en el marc de la 14 ° Cimera de Govern i Tecnologia organitzada per IDC, el Govern Federal, a través de representants de la Secretaria de Comunicacions i Transports (SCT), va donar a conèixer algunes iniciatives en matèria de Tecnologies de la Informació que impliquen un canvi d’estratègia en l’adquisició de productes i contractació de serveis.

En resum, es pot argumentar que aquestes decisions obeeixen a tres iniciatives fonamentals que aquesta administració està impulsant:

  1. Un pla d’austeritat que implica una reducció de costos i millora de l’eficiència
  2. Major cobertura i increment de serveis i suports governamentals
  3. Combat a la corrupció

desembre has iniciatives podrien traduir-se en tres prioritats tecnològiques que suporten aquests objectius:

  1. Internalització de les operacions de tecnologia, que implica el desenvolupament de capacitats pròpies a través d’institucions com el Centre de Recerca i Innovació en Tecnologies de la Informació i Comunicació (INFOTEC). Això representaria inversions en infraestructura tecnològica per a l’allotjament d’aplicacions, així com de personal per al seu manteniment. En aquest procés serà necessària la incorporació de tercers, particularment universitats i empreses que ajudin a suportar-ho.
  2. L’increment en l’adopció d’aplicacions lliures i plataformes obertes on es preveuen reptes en matèria de ciberseguretat i capacitació, així com atracció i retenció de talent.
  3. Creació d’una empresa de telecomunicacions que permeti ampliar la cobertura d’internet en zones rurals on actualment els operadors tradicionals no arriben, de tal manera que es garanteixi la dispersió dels suports governamentals sense intermediaris.

De fet, com a part de les accions que el govern ha pres per avançar en l’agenda plantejada en els punts anteriors, el 3 de maig passat, a través de l’Oficina Major, es va emetre un comunicat als proveïdors de Tecnologies de la Informació. Mitjançant aquest avís es va informar sobre la cancel·lació de l’Contracte Marc en matèria de Programari 2019, amb l’argument que hi ha un canvi d’estratègia en contractacions d’aquest tipus de productes.

Què escenari s’espera al voltant de la política sobre adquisició de Tecnologies de la Informació? Quin serà el seu impacte en el mercat de serveis de TI? Abans de començar amb aquests plantejaments és convenient assenyalar la dinàmica que ha observat aquest mercat a Mèxic.

A el tancament de 2019, es va registrar un creixement de 4.4%, el que va representar una desacceleració comparada amb 2018 i 2017 on es van registrar increments anuals de 7.1% i 12% respectivament. Aquest fenomen, en bona mesura, obeeix a l’impacte de l’procés electoral 2018, el qual era previst atès que s’ha observat de forma cíclica en cada sexenni.

Mirant cap al futur

Per 2019 no podrien esperar-se grans inversions, ja que en el pla d’austeritat donat a conèixer des de l’any passat no es contempla l’adquisició d’equip de còmput, inclosos -interpretat en un sentit ampli- servidors i emmagatzematge. No obstant això, aquestes compres podrien incrementar-se cap a 2020, on ja es podria haver-hi sota un esquema centralitzat de compres de govern que preveu una plataforma amb proveïdors preprobados, de tal manera que es redueixi el contacte entre l’oferent i el comprador com a mecanisme anticorrupció, i on caldria esperar els lineamientos per a la contractació de serveis.

D’altra banda, ¿com gasta el sector govern en serveis de TI? En 2018 el govern va gastar prop de 14 mil milions de pesos, dels quals un 55% de l’total va correspondre a serveis administrats, principalment relacionats a infraestructura de centre de dades i xarxes. Aquest percentatge contrasta amb el total de l’mercat perquè, si es consideren tots els sectors, aquest rubro va representar el 42% de l’total.

És evident que l’estructura de mercat podria canviar significativament en el mitjà termini, afectat particularment per la internalització de tecnologia i la adopció de plataformes obertes i aplicacions lliures. En aquest sentit, la barreja de serveis administrats i el desenvolupament de les aplicacions podrien disminuir.

See also

Per exemple, per suportar les iniciatives que el govern ha plantejat sobre el combat a la corrupció i sobre una major cobertura de programes socials és necessari el desenvolupament d’aplicacions mòbils i sistemes d’informació intel·ligents que permetin una millor gestió i traçabilitat d’aquests, així com de l’pressupost públic, requeriment que es cobriria, en bona mesura, amb recursos propis. Tota aquesta dinàmica implicaria que aquest sector perdi rellevància dins el mercat de serveis de TI, el qual actualment és el més important si es considera tota l’administració pública, la despesa en els últims anys ha representat entre un 28% i un 30% de l’total .

Si bé alguns tipus de servei es podrien veure afectats per la nova estratègia de govern federal, en contrast altres podrien augmentar la seva rellevància com els d’instal·lació, integració i suport bàsic relacionats a infraestructura i xarxes, ja que es requerirà allotjar i suportar els seus sistemes, així com operar la nova empresa de telecomunicacions o altres projectes d’infraestructura. Això pot extrapolar-se a el cas de la Xina i Rússia on els seus governs, per qüestions geopolítiques, internalitzen les seves operacions de TI. En el cas xinès, d’acord amb dades d’IDC, només el 10% del que gasta correspon a serveis administrats, mentre que un 50% va a projectes; la resta a suport.

En conclusió, en 2019, donada la dinàmica de govern, es pot esperar un creixement moderat de mercat, mentre que, cap al mitjà termini, es preveu un reacomodament on alguns dels contractes de serveis administrats -actualment vigents- ja no es renovin.

no obstant això, davant d’un discurs d’eficàcia i reducció de costos, el repte per als prestadors de serveis és sustentar que poden implementar i operar la tecnologia d’una manera més eficaç, que poden incorporar capacitats en plataformes obertes i, a el mateix temps, que compten amb l’habilitat d’integrar amb els equips interns de l’Administració Pública.

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *