Influències de l’organització

La cultura, estil i estructura, són algunes de les influències de l’organització en relació a com els projectes són executats en les empreses.

ESTRUCTURA l’ORGANITZACIÓ

Es considera un factor ambiental que pot afectar la disponibilitat dels recursos i influir en la manera de gestionar els Projectes. El següent quadre mostra característiques importants dels principals tipus d’estructures en relació amb la gestió de Projectes.

Influències de l'Organització

organització amb estructura funcional

Aquest tipus d’organització és, a més de la més tradicional, * una organització jeràrquica en la qual cada empleat té definit clarament un superior i el personal està agrupat per àrees d’especialització. Dirigides per una persona amb experiència en aquesta àrea. Cada departament gestiona de forma independent el Projecte.

Estructura funcional projectes

Organització amb estructura proyectizada o orientada a projectes

* Qualsevol estructura organitzativa en la qual el director de el Projecte tingui plena autoritat per assignar prioritats, assignar recursos i dirigir el treball de les persones assignades a el Projecte. En les organitzacions orientades a Projectes, l’habitual és que els membres de el Projecte treballin junts en la mateixa ubicació. I els directors de Projectes tenen més autoritat i independència. Com a exemple d’aquest tipus d’organització podríem referir-nos a consultories que centren la seva activitat en la gestió de diferents projectes.

Estructura proyectizada Projectes PMBOK

organització amb estructura matricial

la PMBOK® Guide defineix aquest tipus d’organització com aquella en la qual. * El director de el Projecte comparteix amb els gerents funcionals la responsabilitat d’assignar prioritats i de dirigir el treball de les persones assignades a el Projecte.

Estructura Matricial projectes PMBOK

Conserva l’estructura d’una organització funcional, barrejada amb la d’una estructura orientada a Projectes. Aquest tipus d’estructura compartirà recursos de la resta d’àrees funcionals de l’organització. El grau d’autoritat o independència de director de Projecte pel que fa als caps de departament, determina si estem parlant d’una organització matricial fort o feble:

Aquest tipus d’estructures poden ser de tres tipus:

  1. Estructura Matricial Feble. Quan el director de departament té més poder sobre el Projecte que el director de Projecte.
  2. Estructura Matricial Equilibrada. Quan el director de departament i el director de Projecte comparteixen el poder i decisions sobre el Projecte.
  3. Estructura Matricial Fort. Quan el director de Projecte té més poder sobre el Projecte que el director de departament.
GLADYS GBEGNEDJI CASTANYER
PROJECT MANAGER PMP®
* These definitions are taken from the Glossary of Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) – Fifth Edition, Project Management Institute, Inc, 2013

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *