Enviar informes invenció | CONICET – Vinculació

Si vostè és un investigador o agent de CONICET i desitja reportar la seva invenció per realitzar avaluació de patentabilitat, a continuació trobareu quins són els passos a seguir:

1) Completar i enviar el formulari de Divulgació de la Invenció (FDI).

el formulari té caràcter de declaració jurada, per tant es demana que la informació bolcada sigui fidedigna.

2 ) enviar el fdi a l’ÀREA d’PATENTS

a- Envia una confirmació de la recepció dels documents.

b- Realitzar una anàlisi preliminar i en alguns casos se li pot demanar informació addicional.

c Realitzar una anàlisi de patentabilitat per un tècnic expert en propietat intel·lectual en l’àrea de coneixement a què pertany la invenció (dit etapa pot durar entre 45 i 60 dies, des que es va rebre tota la informació) a fi de determinar si la invenció compleix amb els requisits legals exigits per la Llei de patents d’invenció i models d’utilitat, Llei 24481.

d- L’anàlisi de patentabilitat generarà un informe que avaluarà si la invenció és factible de ser protegit pel sistema de patents. S’enviarà l’informe a l’investigador per a sol·licitar-nos els vostres cometaris.
Si el reporti és favorable, se us demanarà tota la informació disponible per procedir a la redacció de la sol·licitud de la patent per un tècnic expert en patents.
Si l’informe no és favorable, se li sol·licitarà l’investigador la seva opinió a l’respecte. Que ens brindi els arguments que permetin revertir l’informe, i en aquest cas es procedeix a la redacció de la sol·licitud de la patent. Si els arguments no són suficients per salvar les objeccions de l’informe tècnic es considera que la invenció no compleix amb els requisits de patentabilitat.

e- El procés de redacció de la sol·licitud de la patent requereix d’un temps variable que està subjecte a la complexitat del tema ia rebre la informació sol·licitada de part de l’investigador. Aquest procés implica una participació activa de l’investigador durant el procés de redacció i correcció de la sol·licitud.

f- Un cop finalitzada la redacció, la Direcció de Vinculació Tecnològica i Social tramitarà la presentació i prossecució de la sol·licitud davant l’oficina de patents o organisme corresponent.

3) tipus d’invencions que poden ser patentades

d’acord amb la Llei de patents d’Invenció i models d’utilitat (Llei 24.481 modificada per la Llei 24.572 TO 1996 – BO 22/3/96), són patentables les invencions de productes o de procediments, sempre que compleixin amb els 3 requisits exigits per la llei, és a dir, que la invenció sigui nova, comporti activitat inventiva i siguin susceptibles d’aplicació industrial.

Es considera que una invenció és nova quan la mateixa no està compresa en l’estat de la tècnica.

Es considera que una invenció posseeix activitat inventiva quan el procés creativa tiu o resultat no es dedueixi de l’estat de la tècnica de manera evident per a una persona normalment per una persona amb coneixements mitjans en l’àrea tècnica corresponent.

Es considera que una invenció té aplicació industrial quan la mateixa té un ús pràctic.

Per estat de la tècnica s’entén a el conjunt de coneixements tècnics que s’han fet públic a el moment de la presentació de la sol·licitud. Es considera publicació a tota forma de divulgació oral o escrita, això inclou, entre altres a tesis, articles de divulgació científica, presentacions a congressos, articles periodístics, etc.

En definitiva perquè una invenció sigui patentable ha de complir amb els tres requisits simultàniament.

A l’efecte de la Llei no són patentables per exemple: les idees, els descobriments, les teories científiques, els mètodes matemàtics, les creacions estètiques, les activitats intel·lectuals, juxtaposició de invencions conegudes, entre d’altres.

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *