Debilitat sense control – Jutges 14: 1-20


passatge bíblic

Jutges 14

14: 1 baixar Samsó a Timnà, i va veure en Timnà a una dona de les filles dels filisteus.

14: 2 I va pujar, i ho va declarar al seu pare i la seva mare, dient: Jo he vist en Timnà una dona de les filles dels filisteus; us prego que me la prengueu per dona.

14: 3 I el pare i la mare li van dir: ¿No hi ha dona entre les filles dels teus germans, ni en tot el nostre poble, perquè vagis tu a prendre dona dels filisteus incircumcisos? I Samsó va respondre al seu pare: Pren-me aquesta per dona, perquè ella em agrada.

14: 4 Mas el pare i la mare no sabien que això venia del Senyor, perquè ell buscava ocasió contra els filisteus; doncs en aquell temps els filisteus dominaven sobre Israel.

14: 5 I Samsó va baixar amb el seu pare i amb la seva mare a Timnà; i quan van arribar a les vinyes de Timnà, heus aquí un lleó jove que venia rugint cap a ell.

14: 6 I l’Esperit del Senyor va venir sobre Samsó, que va esquarterar a el lleó com qui trosseja un cabrit sense tenir res a la mà; i no va declarar ni al seu pare ni a la seva mare el que havia fet.

14: 7 baixar, doncs, i va parlar a la dona; i ella va agradar a Samsó.

14: 8 i tornant després d’alguns dies per prendre-la, es va apartar de el camí per veure el cos mort de l’lleó; i vet aquí que en el cos de l’lleó hi havia un eixam d’abelles, i una bresca de mel.

14: 9 I prenent-a les mans, es va anar menjant pel camí; i quan va arribar al seu pare i la seva mare, els va donar també a ells que mengessin; mes no els va descobrir que havia pres aquella mel de el cos de l’lleó.

14:10 Vi, doncs, el seu pare on era la dona, i Samsó va fer allí banquet; perquè així solien fer els joves.

14:11 I va esdevenir que quan ells el van veure, van prendre trenta companys perquè estiguessin amb ell.

14:12 I Samsó els va dir: Jo us proposaré ara un enigma, i si en els set dies de l’banquet m’ho declareu i descifráis, jo us donaré trenta vestits de lli i trenta vestits de festa.

14:13 Mas si no m’ho podeu declarar, llavors vosaltres em donareu a mi els trenta vestits de lli i els vestits de festa. I ells van respondre: Proposa la teva enigma, i ho sentirem.

14:14 Llavors els va dir: De l’devorador surt menjar, I de l’fort, en surt dolçor. I ells no van poder declarar l’enigma en tres dies.

14:15 A el setè dia van dir a la dona de Samsó: Indueix al teu marit a que ens declari aquest enigma, perquè no et cremem a tu i a la casa del teu pare. Ens heu anomenat aquí per despullar?

14:16 I va plorar la dona de Samsó en presència d’ell, i va dir: Només em vostres ulls, i no m’estimes, doncs no em declares l’enigma que vas proposar als fills del meu poble. I ell va respondre: Mira que ni al meu pare ni la meva mare ho he declarat, i t’ho havia de declarar a tu?

14:17 I ella va plorar en presència d’ell els set dies que ells van tenir banquet; mes a el setè dia ell hi va declarar, perquè li pressionava; i ella el va declarar als fills del seu poble.

14:18 A el setè dia, abans que el sol es posés, els de la ciutat li van dir: ¿Quina cosa més dolça que la mel? ¿I quina cosa més fort que el lleó? I ell els va respondre: Si no araseis amb la meva vedella, Mai haguéssiu descobert el meu enigma.

14:19 I l’Esperit del Senyor va venir sobre ell, i va baixar a Ascaló i va matar trenta homes d’ells; i prenent les seves despulles, va donar les mudes de vestits als quals havien explicat l’enigma; i encès en enuig es va tornar a la casa del seu pare.

14:20 I la dona de Samsó va ser donada al seu company, a el qual ell havia tractat com el seu amic.

SEGUEIX EN XARXES SOCIALS

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *