Comportament en la recerca d’informació: el cas dels estudiants de postgrau


Resum

L’objectiu d’aquest estudi és ampliar el coneixement sobre alguns aspectes relacionats amb el comportament informatiu en la selecció i ús de les bases de dades bibliográcas, dels alumnes que es troben realitzant tesi de grau en mestratge i doctorat. L’estudi va prendre com a base el model Information Seeking Process (ISP) proposat per Kuhlthau, a partir d’el qual es van desenvolupar els instruments per a indagar sobre el coneixement de les bases de dades, les destreses i les actituds dels estudiants en l’ús de les BDB . A través dels resultats obtinguts es va observar que la comprensió de la necessitat d’informació incideix de manera important en la selecció i en l’ús de les bases de dades. També es va fer evident que la naturalesa iterativa de les recerques d’informació depèn de factors com ara els coneixements o habilitats prèvies que tingui l’usuari en l’ús de les BDB. Una de les conclusions que aquest estudi va llançar va ser la comprovació de l’supòsit el que va partir la investigació: el qual deia que l’ús de les bases de dades per part dels estudiants està condicionat per aspectes interns a l’subjecte, com una necessitat d’informació conscient i formal, i obeeix menys a aspectes externs com a factors intrínsecs de les bases de dades.

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *