Compartir

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ——————————————- Optimitzador GLSL / Llicència MIT
————————–

GLSL-Optimizer
https://github.com/aras-p/glsl-optimizer

Llicència GLSL-Optimizer
https://github.com/aras-p/glsl-optimizer /blob/master/license.txt

GLSL-Optimizer GLSL_OPTIMIZER.h Referència
https://github.com/aras-p/glsl-optimizer /blob/master/src/glsl/glsl_optimizer.h

L’optimitzador de GLSL està llicenciat segons els termes de La llicència MIT:

Copyright (c) 1999-2007 Brian Paul Tots els drets reservats.
Copyright (c) Tecnologies Unity 2010-2013 Tots els drets reservats.
Copyright (C) 2013 Intel Corporation
Copyright (C) 2010-2013 VMware, Inc.
Copyright (C) 2012 Vincent Lejeune
Copyright (c) 2010 Luca Barbieri

El permís es concedeix, de forma gratuïta, a qualsevol persona que obtingui Acopy d’aquest programari i arxius de documentació associats (el “programari”), per tractar al programari sense restriccions, incloent sense limitacions els drets d’ús, copiar, modificar, combinar, Publiqueu, distribuïu, sublicense, i / o vengui còpies del programari, i per permetre a les persones a les quals el Thesoftware està moblat per fer-ho, subjecte a les condicions següents:

L’avís sobre drets d’autor i aquest avís de permís Incloure totes les còpies o parts substancials del programari.

El programari es proporciona “tal com és”, sense garantia de cap tipus, expressor implícit, incloent, però no limitat a les garanties de comercialització, fitness per a un particular Propòsit i no inflor. En cap cas de l’esdeveniment, Paul serà responsable de qualsevol reclamació, danys o altres responsables, ja sigui l’acció de contractació, delicte o d’una altra manera, derivada de, o inconnexió amb el programari o l’ús o altres relacions en el programari.

———————————————- ————————————————————————————————————————– ———————————————— ————-

guidgenerator.cpp
—————– guidgenerator.cpp
No URL per a guidgenerator.cpp

Copyright (c) 1996. 1996 Open Software Foundation, Inc.Copyright (c) 1989 per Hewlett-Packard Company, Palo Alto, Ca. & Corporació d’equips digitals, Maynard, Mass.To Qualsevol que reconeix que es proporciona aquest fitxer “com” sense cap garantia expressa o implícita: permís per utilitzar, copiar, modificar i distribuir Aquest fitxer per a qualsevol propòsit s’aconsegueix sense comissió, sempre que les notificacions de drets d’autor anteriors apareguin en totes les còpies de codi font, i que cap dels noms de Open Software Foundation, Inc., Hewlett-Packardescumpany o Digital Equipment Corporation s’utilitzin en la publicitat Publicitat pertanyent a la distribució del programari Doneoutspecífic, per ordre previ. Ni Open Softwarefoundation, Inc., Hewlett-Packard Company, ni equipament d’equips digitals fa cap representació sobre la idoneïtat d’aquest programari per a qualsevol propòsit.

—————- ———————————————— ———————————————- —————————————–

Harfbuzz ——– – Harfbuzz
https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz/

harrbuzz github a https://github.com/behdad/harfbuzz

Copyright 2010-2012 Google, Inc.
Copyright 2012 Fundació Mozilla
Copyright 2011 Codethink Limited
Copyright 2008.2010 Nokia Corporation i / o la seva filial (-ies)
Copyright 2009 Keith Stribley
Copyright 2009-2011 Martin Hosken i Sil International
Copyright 2007 Chris Wilson
Copyright 2006 Behdad Esfahbod
Copyright 2005 David Turner
Copyright 2004, 2007.2008.2009,2010 Red Hat, Inc.
Copyright 1998-2004 David Turner i Werner Lemberg

Permís es concedeix, enginy Acord escrit de Hout i taxes SenseLicense o Royalty, per utilitzar, copiar, modificar i distribuir Thissoftware i la seva documentació per a qualsevol propòsit, sempre que Theabove Copyright AVÍS i els següents dos paràgrafs apareguin còpies del lloc d’aquest programari.

En cap cas, el titular del copyright serà responsable de qualsevol dany fordirecte, indirecte, especial, incidental, incidental o conseqüencial, o conseqüència de l’ús d’aquest programari i la seva documentació, s’ha assessorat el titular del copyright de la possibilitat de Suchdamage.

El titular dels drets d’autor declina específicament les garanties, incloent-hi, però no limitades, les garanties implícites de la comercialització i el testimoni per a un propòsit concret. El programari proporcionat a continuació, ISON és “Com és”, i el titular dels drets d’autor no té cap compromís de manteniment, suport, actualitzacions, millores, millores o modificacions.

Subsponent Harfbuzz:
====== ================
Llicència UCDN / ISC
—————–
base de dades Unicode i Normalització
https://github.com/grigorig/ucdn
https://github.com/behdad/ucdn

Copyright (c) 2012 Grigori Goronzy Greg @ Kinoho.NET

Permís per utilitzar, copiar, modificar i distribuir aquest programari per a qualsevol propòsit amb o sense comissió, sempre que l’avís de drets d’autor anterior i aquest avís de permís aparegui en totes les còpies.

El programari es proporciona “tal com és” i l’autor declina totes les garanties pel que fa a aquest programari, incloent totes les garanties implícites de mercaderabilitat i fitness. En cap cas, l’autor serà responsable dels danys especials, directes, indirectes o conseqüents o de qualsevol dany resultant de la pèrdua d’ús, dades o beneficis, ja sigui en una acció de contracte, negligència o altra acció torturada, derivada de En relació amb l’ús o el rendiment d’aquest programari.

—————————————————————– ——————————————–
———————————————— —————————

Llicència ICU4C / ICU
——- ————
ICU
http://site.icu-project.org/

Quant a icu4c
http://icu-project.org/apiref/icu4c/

text de la llicència de la ICU
http://source.icu-project.org/repos/icu/icu/trunk/license.html

Copyright (c) 1995-2014 Màquines de negoci internacional Corporació i altres
Tots els drets reservats.

Permís es concedeix, de forma gratuïta, a qualsevol persona que obtingui una còpia d’aquests programes i fitxers de documentació associats (el “programari”), per tractar en el programari sense restriccions, incloent NG sense limitació Els drets touse, copieu, modifiqueu, combineu, publiqueu, distribueixen, i / o venen còpies de Thesoftware i per permetre a les persones que el programari estigui moblat per fer-ho, sempre que l’avís de copyright (s) anteriors i això Avís de permís apareixerà totes les còpies del programari i que tant l’avís de copyright (s) anteriors i aquest avís de permís apareixen a la documentació de suport.

El programari es proporciona “tal com és”, sense garantia de cap tipus, express orimplied , Incloent-hi, però no es limita a les garanties de la comercialització, la condició física per a un propòsit particular i la no inflor de drets de tercers. Inno Event ha de ser el titular o els titulars dels drets d’autor inclosos en aquest avís BEL·LABLE PER A QUALSEVOL RECLAMACIÓ, O TOTS ELS DADES ESPECIALS INDIRECTES O CONCESSIONALS, ONDAMAGES QUE SÓN RESULTAT DE PÈRDUA D’ÚS, DADES O BENEFICIS, ja sigui en anacció de contracte, negligència o altra acció torturada, Derivat o inconnexió amb l’ús o el rendiment d’aquest programari.

Llevat que contingui en aquest avís, el nom d’un titular de copyright no es farà de la publicitat ni de la promoció de la venda, ús o altres relacions Intès programari sense autorització prèvia escrita del titular dels drets d’autor.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- ——————————————–
———————————————— —————————-

Llicència Libogg / nova BSD
—– —————— Xiph.org – OGG
http://www.xiph.org/ogg/

Descàrregues
http://www.xiph.org/downloads/

Referència de libogg github
https://github.com/cocos2d/cocos2d-x-3rd-party-libs-bin/tree/v3/win10-specific/OggDecoder

Copyright (c) 1994-2010, la Fundació Xiph.org

Redistribució i ús en formularis d’origen i binaris, amb o sense lamodificació, es permeten que es compleixin les següents condicions: Redistribucions De codi font ha de conservar els copyrightnotice anterior, aquesta llista de condicions i la següent renúncia.
– Redistribucions en forma binària ha de reproduir els copyrightnotice anteriors, aquesta llista de condicions i la següent renúncia en la thedocumentació i / o altres materials amb la distribució.
– Ni el nom de la Fundació Xiph.org ni els noms dels seus reconllocors poden ser utilitzats per aprovar o promoure productes derivats d’aquest programari sense permís escrit previ específic.

Aquest programari és proporcionat pels titulars dels drets d’autor I els col·laboradors`as és ” i qualsevol garantia expressa o implícita, incloent-hi, però notejat, les garanties implícites de la comercialització i l’aptitud finalitzen el propòsit particular. En cap cas, els col·laboradors de la humanitat seran responsables de danys directes, indirectes, incidentals, especials, exemplars o conseqüents (incloent, però notlitutits a, contractació de productes o serveis substitutius; pèrdua d’ús, dades o beneficis; o interrupció empresarial ) No obstant això, va causar i de qualsevol responsabilitat, ja sigui en contracte, de responsabilitat estricta, o delicte (incloent negligència o no) derivada de qualsevol manera de l’ús d’aquest programari, fins i tot si es recomana la possibilitat d’aquests danys.

———————————————- ————————————————————————————————————————– ———————————————— —————

Llicència Libtremor / nova BSD
——————- ——-

libtremor
https://github.com/jhotovy/libtremor

Còpia
https://github.com/jhotovy/libtremor / Blob / Master / Copia

Copyright (c) 2002, xiph.Fundació Org

Redistribució i ús en formularis d’origen i binaris, amb o sense lamodificació, es permeten que es compleixin les següents condicions:

– Les redistribucions de codi font han de conservar l’anterior Copyrightnotice, això Llista de condicions i la següent renúncia.

– Les redistribucions en forma binària han de reproduir el copyrightice anteriors, aquesta llista de condicions i la següent renúncia en la thedocumentation i / o altres materials proporcionats amb la distribució.

– Ni el nom de la Fundació Xiph.org ni els noms dels seus conreadors poden ser utilitzats per aprovar o promoure productes derivats d’aquest programari sense permís escrit previ específic.

Aquest programari és proporcionat pels titulars dels drets d’autor I els col·laboradors`as és ” i qualsevol garantia expressa o implícita, incloent-hi, però notejat, les garanties implícites de la comercialització i l’aptitud finalitzen el propòsit particular. En cap cas, els col·laboradors de la humanitat seran responsables de danys directes, indirectes, incidentals, especials, exemplars o conseqüents (incloent, però notlitutits a, contractació de productes o serveis substitutius; pèrdua d’ús, dades o beneficis; o interrupció empresarial ) No obstant això, va causar i de qualsevol responsabilitat, ja sigui en contracte, de responsabilitat estricta, o delicte (incloent negligència o no) derivada de qualsevol manera de l’ús d’aquest programari, fins i tot si es recomana la possibilitat d’aquests danys.

———————————————- ————————————————————————————————————————– ———————————————— ————–

Subsponent libpng:
===================
CEXCEPT.H
——— CEXCEPT.H
http://www.nicemice.net/cexcept/

Adam M. Costello
http://www.nicemice.net/amc/

libpng
http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html

Copyright (c) 2000-2008 Adam M. Costello i Cosmin truta.

Aquest programari pot ser modi Només si la informació de l’autor i la versió s’actualitza amb precisió, i es pot redistribuir només si s’acompanya d’aquest avís inalterat. Subjecte a aquestes restriccions, es concedeix permís a qualsevol persona que faci qualsevol cosa amb aquest programari. Els titulars de drets d’autor no fan cap garantia sobre aquest programari i no es fa responsable dels danys resultants del seu ús.

gregbook (libpng)

————– —
libpng
http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html

Copyright (c) 1998-2008 Greg Roelofs. Tots els drets reservats.

Aquest programari es proporciona “tal com és”, sense garantia de cap tipus, express o implícita. En cap cas, l’autor o els contribuents es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de l’ús d’aquest programari.

El permís es concedeix a qualsevol persona que utilitzi aquest programari per a qualsevol propòsit, incloses les aplicacions comercials, i Per alterar-lo i redistribuir-lo lliurement, subjecte a les següents restriccions:

1. Les redistribucions de codi font han de conservar l’avís de copyright anterior, l’exempció de responsabilitat i aquesta llista de condicions.
2. Les redistribucions en forma binària han de reproduir l’avís de propietat intel·lectual anterior, l’exempció de responsabilitat i aquesta llista de condicions en la documentació i / o altres materials amb la distribució.
3. Tots els materials de publicitat que esmentant les característiques o l’ús d’aquest programari han de mostrar el següent reconeixement:

Aquest producte inclou programari desenvolupat per Greg Roelofs i col·laboradors per al llibre, “PNG: la guia definitiva”, publicada per O’Reilly i associats.

————————————— ———————————————- ———————————————— ———————

Llicència Melax-Sandbox / MIT
———- —————-
GitHub
https://github.com/melax/sandbox

Copyright (c) 2014 Stan Melax

El permís es concedeix, de forma gratuïta, a qualsevol persona que obtingui una còpia d’aquest programari i els fitxers de documentació associats (el “programari”), per tractar el programari sense restriccions, incloent sense limitació de l’ús de drets d’ús, còpia, Modificar, fusionar, publicar, distribuir, sublicense i / o vendes del programari i permetre a les persones que el programari es faci per fer-ho, subjecte a Les condicions següents:

L’avís de copyright anterior i aquest avís de permís s’inclouran en alcopies o parts substancials del programari.

El programari es proporciona “tal com és”, sense garantia de Qualsevol tipus, expressa orimpliada, inclosa, però no es limita a les garanties de la comercialització, la condició física per a un propòsit particular i sense incendiar-se. En cap cas, els titulars o els titulars de drets d’autor seran responsables de qualsevol reclamació, danys o una altra resposta, ja sigui en una acció de contracte, delicte o d’una altra manera, derivat de, de o en relació amb el programari o l’ús o altres relacions en Thesoftware.

——————————————– ———————————– ——— ———————————————— ——————-

NVIDIA FXAA
———-
SRC – NVIDIA FXAA Per Timothy Lottes
http://docs.nvidia.com/gameworks/content/gameworkslibrary/graphicssamples/d3d_samples/fxaa311sample.htm

Copyright (c) 2011, 2011 NVIDIA CORPORATION. Tots els drets reservats.

En el màxim permès per la llei aplicable, aquest programari es proporciona * com és * i nvidia i els seus proveïdors renuncia a totes les garanties, ja sigui expressor implícit, incloent, però no limitat, garanties implícites OFMerchantabilitat i aptitud per a un propòsit concret. En cap cas, NVIDIAOR ha de ser responsable dels seus proveïdors per a danys especials, incidentals, indirectes, orconsegencials (incloent, sense limitacions, danys, perjudicis forloss de beneficis empresarials, interrupció empresarial, pèrdua d’informació empresarial o qualsevol altra pèrdua de pecuniària) que sorgeixi Ús o incapacitat per a Usethis Software, fins i tot si NVIDIA ha estat assessorada de la possibilitat de SuchDamages.

Subcomponents Physx:
======================================== ===
LLICÈNCIA HACD / MIT
—————– – HACD

github: casallas / hacd
https://github.com/casallas/hacd

Copyright (c) 2011 per John W. Ratcliff [email protected]

El permís es concedeix, de forma gratuïta, a qualsevol persona que obteni una còpia d’aquest programari i fitxers de documentació associats (el “programari”), per tractar al programari sense restriccions, incloent sense limitacions els drets d’ús , copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, sublicense, i / o vendre còpies de El programari, i per permetre a les persones que el programari estigui moblat per fer-ho, subjecte a les condicions següents:

L’avís sobre drets d’autor i aquest avís de permís s’inclourà en totes les còpies o parts substancials del programari .

El programari es proporciona “com és”, sense garantia de cap tipus, expressa o implícita, incloent-hi, però no es limita a les garanties de la comercialització, aptitud per a un propòsit particular i sense incendi. En cap cas, els autors o els titulars de drets d’autor seran responsables de qualsevol reclamació, danys o altres responsabilitats, ja sigui en una acció de contracte, delicte o d’una altra manera, derivat de, de o en relació amb el programari o l’ús o altres relacions a la pàgina Programari.

Stanhull / nova llicència BSD
————————- – Copyright (c) 2004 Open Dynamics Framework Group
www.physicstools.org
Tots els drets reservats.

La redistribució i l’ús en formularis d’origen i binaris, amb o sense modificació, es permeten que es compleixin les condicions següents :

Les redistribucions de codi font han de conservar l’avís de copyright anteriors, aquesta llista de condicions i la següent renúncia.

Les redistribucions en forma binària han de reproduir l’avís de copyright anteriors, aquesta llista de condicions i la següent renúncia a la documentació i / o altres materials proporcionats amb la distribució.

Ni el nom del grup marc de dinàmica oberta ni els noms d’ella Els col·laboradors s es poden utilitzar per aprovar o promoure productes derivats d’aquest programari sense permís per escrit previs específics.

Aquest programari és proporcionat pels titulars dels drets d’autor i els col·laboradors com és “i qualsevol garantia expressa o implícita, incloent-hi, Però no es limita a, les garanties implícites de la comercialització i la condició física per a un propòsit concret són renunciats. En cap cas, l’Intel o els col·laboradors seran responsables de danys directes, indirectes, incidentals, especials, exemplars o conseqüents (inclosos, però no limitats a, contractació de béns o serveis substitutius; pèrdua d’ús, dades o beneficis; o Interrupció empresarial), però, causada i en qualsevol teoria de la responsabilitat, ja sigui en contracte, de responsabilitat estricte, o delicte (incloent negligència o no) derivada de qualsevol manera de l’ús d’aquest programari, fins i tot si es recomana la possibilitat d’aquests danys.

——————————————– ——————————————— ———————————————— ——————

dispersió atmosfèrica precomputada
—————– —————-

dispersió atmosfèrica precunada
http://www-evasion.imag.fr/Membres/Eric.Bruneton/

El permís es concedeix a qualsevol persona Utilitzeu aquest programari per a qualsevol propòsit, incloses les aplicacions comercials, i per alterar-lo i redistribuir-lo lliurement, assumpte Restriccions de les ales:

1. Les redistribucions de codi font han de conservar l’avís de copyright anteriors, aquesta llista de condicions i la següent renúncia.
2. Les redistribucions de forma binària han de reproduir l’avís de copyright anteriors, aquesta llista de condicions i l’exempció de responsabilitat següents en la thedocumentació i / o altres materials proporcionats amb la distribució.
3.Ni el nom dels titulars dels drets d’autor ni els noms dels seus reconllocors es poden utilitzar per aprovar o promoure productes derivats d’aquest programari sense permís escrit previ específic.

————– ———————————————— —————-
—————————— ———————————————–

Llicència d’estil SSS / BSD separable
——————————
SSS SSS a http://www.iryoku.com/separable-sss/

Copyright (c) 2012 Jorge Jiménez ([email protected])
Copyright (c) 2012 Diego Gutierrez ( [email protected])

Tots els drets reservats.

Redistribució i ús en formularis d’origen i binaris, amb o sense lamodificació, es permeten que es compleixin les condicions següents:

1. Les redistribucions de codi font han de conservar l’avís de copyright anteriors, aquesta llista de condicions i la següent renúncia.
2. Les redistribucions en forma binària han de reproduir la següent denúncia La documentació i / o altres materials proporcionats amb la thedistribució:

“utilitza SSS separable. Copyright (c) 2012 per Jorge Jimenez i DiegoGutierrez.”

Aquest programari és proporcionat pels titulars dels drets d’autor i els col·laboradors “ASIS” i qualsevol garantia expressa o implícita, incloent-hi, però no limitada, les garanties implícites de mercaderabilitat i aptitud per a un particularposposen que es renoquen. En cap cas, els titulars de drets d’autor o els col·laboradors es responsabilitzen de danys directes, indirectes, incidentals, especials, exemplars i exemplencials (inclosos, però no limitats, de contractació de béns o serveis; pèrdua d’ús, dades o beneficis; o empresaris) Causat i sobre qualsevol teoria de la responsabilitat, ja sigui incontract, de responsabilitat estricta, o delicte (incloent negligència o no) derivada de qualsevol manera de l’ús d’aquest programari, fins i tot si es recomana la imatge d’aquests danys.

Les vistes i conclusions contingudes en el programari i la documentació Arethose dels autors i no haurien d’interpretar-se com a representants de governs, expressats o implicats, dels titulars de drets d’autor.

———– ———————————————— ——————– ————————– ———————————————— —

ShaderFastlibs / MIT llicència
————————— – Michaldrobot / ShaderFastlibs

Llicència
/blob/master/licence.txt

copyright (c) 2014 Michal Drobot

Permís es concedeix, de forma gratuïta, a qualsevol persona que obtingui una còpia d’aquest programari i fitxers de documentació associats (el “programari”), per tractar el programari sense restriccions, inclòs sense Limitació Els drets d’ús, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, sublicense, i / o venedors del programari i permetre a les persones que el programari es recolzi a fer-ho, subjecte a les condicions següents:

L’avís sobre drets d’autor anterior i aquest avís de permís s’inclouran còpies del lloc o parts substancials del programari.

El programari es proporciona “tal com és”, sense garantia de cap tipus, expressa orimpliada, incloent, però no limitada A les garanties de la comercialitat, la condició física per a un propòsit particular i sense incendiar-se. En cap cas, els titulars de drets d’autor o els drets d’autor seran responsables de qualsevol reclamació, danys i perjudicis, ja sigui en una acció de contracte, delicte o d’una altra manera, derivades de, de o en relació amb el programari o l’ús o altres relacions en el programari.

——————————————– ——————————————— ———————————————— ——————

Sistema de codificació de color de l’Acadèmia (ACES) / Condicions de llicència per a Academy Color
Components del sistema de codificació
– ————————- Sistema de codificació de color de l’Acadèmia
http://www.oscars.org/science-technology/sci-tech-projects/aces

Acadèmia de codificació de colors Recursos de desenvolupament del sistema
https://github.com/ampas/aces-dev/tree/v1.0

termes de llicència per a Components del sistema de codificació de colors de l’Acadèmia

Aces: Sistema de codificació de color de l’Acadèmia

https://github.com/ampas/aces-dev/tree/v1.0

Condicions de llicència per a components del sistema de codificació de color de l’Acadèmia

aca El programari i les eines de Sistema de codificació de colors de colors són proporcionats per Theacademem en els següents termes i condicions: un dret a tot el món, sense drets, sense exclusiva per copiar, modificar, crear derivats i utilitzar, en formularis d’origen andbinaris. Atorgat, subjecte a l’acceptació d’aquesta llicència.

Copyright (c) 2014 Acadèmia de Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS).
porcions aportades per altres com s’indica. Tots els drets reservats.

El rendiment de qualsevol dels actes esmentats indica l’acceptació per estar limitada els següents termes i condicions:

* còpies del codi font, total o parcial, ha de conservar l’anterior copyrightnotice, Aquesta llista de condicions i la renúncia de garantia.
* L’ús en forma binària ha de conservar l’avís de copyright anterior, aquesta llista de condicions i la renúncia de garantia en la documentació i / o altres materials subministrats amb la distribució. No hi ha res En aquesta llicència es considerarà que atorgui els drets sobre marques comercials, drets d’autor, patents, secrets comercials o qualsevol altra propietat intel·lectual OFA.MPAS o qualsevol col·laborador, excepte com a indicat expressament aquí.
* Ni el nom “A.M.P.A.S.” Tampoc el nom de cap altre col·laborador a Thissoftware es pot utilitzar per aprovar o promoure productes derivats o basats en el programari sense expressar el permís previ per escrit d’A.m.P.A.S. o thecontributors, si escau.

Aquesta llicència s’intressarà de conformitat amb les lleis de l’estat de Califòrnia, i qualsevol disputes relacionades amb la jurisdicció de les coses.

Exempció de responsabilitat de garantia: aquest programari és proporcionat per AMPAS I col·laboradors “com és” i qualsevol garantia expressa o implícita, incloent-hi, però no limitada, les garanties implícites de la comercialització, la condició física per a un propòsit particular, la infracció andnon ha renunciat. En cap cas s’aconseguiran Ampas, o AnyContributors ni distribuïdors, ser responsables de qualsevol dany directe, indirecte, incidental, especial, exemplar, restitucional, restitucional o conseqüent (incloent-hi, BUTNOT LIMITED, contractació de béns o serveis substitutius; pèrdua d’ús, dades, O beneficis; o interrupció empresarial), però, causada i en qualsevol responsabilitat de la teoria, ja sigui en contractes, responsabilitat estricta, o delicte (inclusió o no) derivats de qualsevol manera de l’ús d’aquest programari, fins i tot si es recomana la possibilitat d’aquests danys .

Sense limitar la generalitat de l’anterior, l’Acadèmia especifica qualsevol representació o garantia relacionada amb els drets de propietat intel·lectual de patents en el sistema de codificació de color de l’Acadèmia, ORAPPLICACIONS, mantinguades per festes diferents d’Ampas, ja sigui revelador No revelat.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- ————————————- ——– —————————————- —————————-

subcomponents de zlib: ======= ============
Desflatar Format de dades comprimit Especificació
————————- —————– – Desinflar Format de dades comprimit Especificació
http://www.ietf.org/rfc/rfc1951.txt

Copyright (c ) 1996 L. PETER DUTSCH

Es concedeix el permís per copiar i distribuir aquest document per a qualsevol propòsit i sense càrrec, incloses les traduccions a altres idiomes i incorporació a les compilacions, sempre que l’avís de copyright i aquest avís es conservi, I que qualsevol canvi de substantiu o supressió de l’original estigui clarament marcat.

Un punter a la versió més recent d’aquesta i documentació relacionada en format html es pot trobar a l’URL FTP://ftp.uu.net /graphics/png/documents/zlib/zdoc-index.html.

Zlib Format de dades comprimit Especificació
——————- ——————–
ZLIB Format de dades comprimit Especificació
http://www.ietf.org/rfc/rfc1950.txt

Copyright (c) 1996 L. Peter Deutsch

Es concedeix el permís per copiar i distribuir aquest document per a qualsevol propòsit i sense càrrec, incloses les traduccions en altres llengües i incorporació a les compilacions, sempre que l’avís de copyright i aquest avís siguin conservat, i que qualsevol canvi de substantiu o supressions de l’original estigui clarament marcat.

Un punter a la versió més recent d’aquesta i documentació relacionada en format html es pot trobar a l’URL FTP://ftp.uu.net/graphics/png/documents/zlib/zdoc-index.html .

——————————————– ———————————

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *