Avançament de clients

La bestreta de clients és un pagament parcial o total d’una futura adquisició d’un bé o servei per part d’un client per avançat.

Depenent de si ens fan la bestreta o som nosaltres els que ho fem, seran imports propis de l’passiu o de l’actiu respectivament. En aquest cas estudiarem la bestreta que rebem de el client, pertanyent a el grup de l’passiu corrent.

Per a què serveix i com es comptabilitza

Aquesta bestreta serveix per avançar quantitats d’una factura futura, bé via compte bancari o efectiu.

Els comptes que intervenen en una bestreta de clients són:

  • Comptes de el grup 57X, com ara 570. Caixa, o 572. Bancs i institucions de crèdit.
  • Compte de el grup 47x , en concret el compte 477. Hisenda pública IVA repercutit.
  • compte de el grup 43X, precisament el compte 438. Avançament de clients.
  • compte de el grup 7XX, especialment el compte 700 . Venda de mercaderies.

La comptabilització en un seient seria tal que així:

avançament de clients

Com podem veure, tot i que s’anticipin per part de client Z €, es carrega una quantitat a l’propi bestreta i una altra a impostos, que serien de X% sobre el que anticipa de forma bruta.

Avançament de clients

En el cas que el pagament sigui parcial s’haurà de carregar el compte de clients per l’import net que falta per abonar, amb les seves corresponent IVA . A més, el compte de venda de mercaderies serà la suma neta per ingressar per part de l’empresa.

Avançament de clients

Finalment, es compensa el compte de clients a l’hora de l’cobrament final

exemple de bestreta de clients

Perquè el concepte sigui més fàcil d’entendre, es va a exposar el següent exemple:

Un client va a anticipar 1.000 € via transferència bancària a un fuster per a una taula que li ha encarregat. La mateixa val en total 2.000 €. Després s’ha fet una anticipació parcial de la factura futura, i la resta es va a abonar el dia de recollida en efectiu.

avançament de clients
2
1

Com podem apreciar, part de l’anticipació s’ha d’imputar a l’impost subjecte a el bé o servei que s’adquireix de forma obligatòria segons PGC. En aquest cas hem fet la simulació de que l’impost de l’IVA està a l’21%.

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *