Adreçament i encaminament

Introducció:

El canvi més dràstic d’IPv4 a IPv6 és la longitud de les adreces de xarxa. Les adreces IPv6, són de 128 bits; això correspon a 32 dígits hexadecimals.

El nombre d’adreces IPv6 possibles és de 2128 ≈ 3.4 x 1038. Aquest nombre pot també representar-se com 1632, amb 32 dígits hexadecimals, cadascun dels quals pot prendre 16 valors .

En moltes ocasions les adreces IPv6 estan compostes per dues parts lògiques: un prefix de 64 bits i una altra part de 64 bits que correspon a l’identificador d’interfície, que gairebé sempre es genera automàticament a partir de l’adreça MAC de la interfície a la qual està assignada la direcció.

Es classifiquen en tres tipus:

 • Unicast:

  identifica una interfície individual (el paquet és lliurat a una sola direcció)

 • Anycast:

  identifiquen un conjunt d’interfícies (el paquet és lliurat a alguna de les interfícies identificades pel grup)

 • Multicast:

  identifiquen un grup d’interfícies (el paquet és lliurat a totes les interfícies de el grup)

 • al IPv6 no hi diré ccions broadcast, la seva funcionalitat ha estat millorada per les direccions multicast.

  Format d’adreces IPv6

  3 13 8 24 16 64 bits
  FP TLA a ID RES NLA SLA a ID Interface ID
  public topology site a topology Interface
  network portion host portion

  els camps són els següents:

  FP Format Prefix

  És un camp de valor fix, 0010, per això les adreces comencen per 2. p >

  TLA ID Top-Level Aggregation Identifier

  És un camp de 13 bits. Aquesta longitud s’ha triat a propòsit per minimitzar la mida de la taula de routing; a més de suportar un nombre suficient de Tlas (en aquest cas, 8.192). Si fossin necessaris més Tlas, es pot recórrer a el camp reservat.

  RES reservats.

  Camp reservat per poder augmentar la mida dels camps NLA o TLA.

  NLA ID Next-Level Aggregation Identifier

  Aquest camp permet a les organitzacions a les que se’ls ha assignat un TLA crear una jerarquia d’adreçament. Cada TLA disposa així de 24 bits per crear la seva pròpia jerarquia. En teoria un TLA pot assignar adreçament a mes de 16 milions de centres (NLA), aproximadament el nombre de centres que hi ha avui dia a Internet.

  SLA ID Site-Level Aggregation Identifier

  Amb aquest camp cada centre permet direccionar 65536 xarxes. Es pot sol·licitar un altre NLA si un centre necessita més xarxes.

  INTERFACE ID Interface Identifier (RFC 2373)

  Amb aquest camp s’identifiquen les interfícies en un enllaç. Són 64 bits en els quals encaixen el format d’adreces EUI-64, basat en les adreces MAC.

  Notació d’adreces IPv6:

  Les adreces IPv6, de 128 bits de longitud, s’escriuen com vuit grups de quatre dígits hexadecimals

  Per exemple,

  2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334es una dirección IPv6 válida.

  Si un grup de quatre dígits és nul (és a dir, pren el valor “0000”), pot ser comprimit. Per exemple,

  2001:0db8:85a3:0000:1319:8a2e:0370:7344 es la misma dirección que 2001:0db8:85a3::1319:8a2e:0370:7344

  Seguint aquesta regla, si més de dos grups consecutius són nuls, poden comprimir-com “::”.

  Si l’adreça té més d’una sèrie de grups nuls consecutius la compressió només en un d’ells. Així,

  2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab
  2001:0DB8:0000:0000:0000::1428:57ab
  2001:0DB8:0:0:0:0:1428:57ab
  2001:0DB8:0::0:1428:57ab
  2001:0DB8::1428:57ab

  són totes vàlides i signifiquen el mateix, però

  2001::25de::cade es inválido porque no queda claro cuantos grupos nulos hay en cada lado.

  Els zeros inicials en un grup poden ser omesos.

  Així, 2001: 0DB8: 02de :: 0e13 és el mateix que 2001: DB8: 2de :: e13

  Si l’adreça és una adreça IPv4 camuflada, els últims 32 bits poden escriure en base decimal; així,

  ::ffff:192.168.89.9 es lo mismo que ::ffff:c0a8:5909,
  pero no lo mismo que 
  ::192.168.89.9 ó ::c0a8:5909.

  Identificació dels tipus d’adreces:

  Els tipus de adreces IPv6 poden identificar-se prenent en compte els primers bits de cada direcció.

  • :: / 128 – l’adreça amb tot zeros s’utilitza per a indicar l’absència de direcció, i no s’assigna cap node.
  • :: 1/128 – l’adreça de loopback és una adreça que pot usar un node per enviar paquets a si mateix. (Seria la direcció 127.0.0.1 de Ipv4 i com aquesta no es pot utilitzar per interfície física)
  • :: / 96 – L’adreça IPv4 compatible s’usa com un mecanisme de transició IPv4 / IPv6. És un mecanisme obsolet.
  • :: ffff: 0: 0/96 – La direcció IPV 4 mapejada és utilitzada com un mecanisme de transició en terminals duals.
  • fe80 :: / 10 – El prefix d’enllaç local és
  • específica que la direcció només és vàlida a l’enllaç físic local.
  • fec0 :: / 10 – El prefix d’emplaçament local (site-local prefix) específica que l’adreça només és vàlida dins d’una organització local. Sistema obsolet no s’ha d’implementar en futurs sistemes.
  • FF00 :: / 8 – El prefix de multicast.

  Les adreces de difusió (broadcast) no existeixen en IPv6 , la seva funcionalitat es pot emular amb la direcció (multicast) FF01 :: 1, denominada tots els nodes (all nodes)

  Direccions Global Unicast:

  200

  Format de les adreces global unicast

  a

  prefix de ruteo global

  És un prefix assignat a un lloc, generalment està estructurat jeràrquicament pels RIRs i ISPs.

  Identificador d’Subxarxa

  És l’identificador d’una subxarxa dins d’un lloc. Està dissenyat perquè els administradors dels llocs ho s’estructurin jeràrquicament

  Identificador d’interfície

  És l’identificador d’una interfície. En totes les direccions unicast, excepte les que comencen amb el valor binari 000, l’identificador d’interfície ha de ser de 64 bits i estar construït en el format Modified EUI-64

  El format per a aquest cas és el següent:

  123

  el següent és un exemple d’el format d’adreces global unicast sota el prefix 2000 :: / 3 administrat pel IANA

  123

  l’assignació de l’espai d’adreces IPv6 global unicast està accessible en IPV6 gLOBAL unicast ADDRESS assignments

  DNS:

  l’emmagatzematge actual d’adreces d’Internet en el DNS d’IPv4 no es pot estendre fàcilment perquè suporti adreces IPv6 ja que les aplicacions assumeixen que a les consultes d’adreces es retornen només adreces IPv4 de 32 bits, recordem que les adreces d’IPv6 són de 128 bits.

  Per a poder emmagatzemar les adreces IPv6 es van definir les següents extensions:

 • un nou tipus de registre, el registre AAAA. Es fa servir per emmagatzemar adreces IPv6, perquè les extensions estan dissenyades per ser compatibles amb implementacions de DNS existents;
 • un nou domini per suportar recerques basades en direccions IPv6. Aquest domini és IP6.ARPA;
 • Redefinició de les consultes existents, que localitzen adreces IPv4, perquè puguin també processar adreces IPv6.
 • Els canvis són dissenyats per ser compatibles amb el programari existent. Es manté el suport d’adreces IPv4.

  Leave a Comment

  L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *